PREZENTARE CENTRUL SOCIAL SF. ANTONServizi del Centro sociale Sant’Antonio - 2012/13
A favore della scuola:
1.   I primi passi per la scuola – sono 25 bambini tra i 3-6 anni che frequentano la nostra scuola materna, dove imparano a parlare, giocare, socializzare, mangiare, lavare,etc.
2.   „Scuola di alfabetizzazione” – in favore dei bambini e ragazzi tra i 12 e 25 anni, che non sanno scrivere ne leggere, in vista di un migliore inserimento futuro nel lavoro.
3.   “Estate insieme” – Nei tre mesi di vacanza estivi,  per non perdere il contatto con il Centro e non ritornare sulle strade o perdere il filo con la scuola, li invitiamo al Centro per diverse attività ricreative, formative e di, socializzazione.
4.   “Un giorno con Sant’Antonio”  Quasi ogni sabato dalla primavera all’autunno vengono i bambini e ragazzi dalle parrocchie vicine per le diverse attività ricreative e formative.
5.   Borse di studio “Sant Antonio di Padova” – per 5-8 studenti, con i risultati scolastici buoni, ma che hanno una situazione familiare di grave crisi economica.

A favore dei più poveri ed emarginati della società
6.   “Pane dei poveri”  Con l'aiuto della Caritas Antoniana di Padova,  il Centro è stato attrezzato di una macchina per produrre mattoni, uno spaccalegna e in collaborazione con l'azienda agricola del seminario, attrezzata una sala per la produzione del latte. Ora più di 50 famiglie con tanti bambini della città di Roman, ricevono latte e pane due volte alla settimana, per assicurare il minimo necessario per vivere.
7.   Mensa sociale  ogni giorno inoltre, prendono il pranzo al nostro centro, più di 60 bambini poveri che mangiano, forse una volta al giorno.
8.   “Adozione a distanza” ogni mese facciamo le visite e portiamo alimenti e vestiti a più di 50 famiglie che abitano nelle vicinanze di Roman. Sono famiglie monoparentali, molto bisognose o addirittura numerosi bambini, rimasti senza genitori.
9.   La casa - In diverse alluvioni, siamo intervenuti per costruire numerose case di famiglie più volte colpite e che non ce la facevano a ripartire.

Assistenza ed educazione sanitaria
10.  “Assistenza sanitaria di primo aiuto”  - Nel “Villaggio Olimpico ” fuori città, vi sono 4 stalle trasformate in piccole stanze, dove vivono circa 1500 persone in condizioni veramente precarie. Abbiamo preso una stanza dove un medico e un assistente sanitario, assicurano il minimo necessario di medicine e primo aiuto.
11.  “Interventi” – sono ormai tantissimi i casi in cui dobbiamo intervenire con un finanziamento a persone disperate, ( es. papà di famiglia con interventi alle gambe o al cuore, fino a bambini e ragazzi con tumori, occhi, viso, ecc...).
12.  Assistenza psicologica offriamo anche questo servizio tramite la nostra psicologa, a bambini/ragazzi, rimasti soli a casa con i nonni, vicini o parenti; e soprattutto per coloro che faticano ad integrarsi nella società, provenendo dalla strada o sono rimasti senza i genitori.
13.  Assistenza e cura dei denti: Abbiamo avuto in dono uno studio dentistico, che oltre al servizio ordinario a pagamento, garantisce ai bambini più poveri la visita e cura dentaria.
14.  Giornate di riflessione e informazione sociale, offerte dal Centro sociale S. Antonio al territorio.


I. Prezentare generală Fundaţia Umanitară PACEA este o organizaţie fondată de Ordinul Fraţilor Minori Conventuali în anul 2000 şi este persoană juridică română de drept privat, apolitică, fără scop patrimonial, constituită şi acreditată să acorde servicii de asistenţă socială primare şi specializate persoanelor aflate în nevoi.


II. Misiunea, scopul şi obiectivele generale
ale Fundaţiei Umanitare „PACEA”
Misiunea Fundaţiei Umanitare „PACEA” este aceea de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi activitate prin acordarea de asistenţă şi suport pentru copii şi familii aflate în dificultate.
În vederea realizării misiunii sale, Fundaţia dezvoltă pe lângă programele de asistenţă umanitară şi programe de consiliere şi instruire încercând crearea unui cadru de asistenţă socială şi suport moral care să ofere o nouă perspectivă vieţii beneficiarilor.

Scopul principal al fundaţiei este acela de a asigura creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate într-o situaţie de risc social.

Obiective generale
- îmbunătăţirea, dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor sociale existente
- asigurarea de servicii sociale de calitate, respectând standardele generale de calitate în domeniu şi care să fie adaptate nevoilor sociale existente
- încheierea de convenţii de colaborare cu instituţii de stat şi/sau private, cu organizaţii neguvernamentale în vederea implementării politicilor sociale la nivelul comunităţii.
- promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către fundaţia noastră

Serviciile sociale oferite – sunt acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.
- servicii umanitare materiale şi spirituale
- servicii medicale oferite la cabinetul medical de personal specializat
- activităţi educative, culturale, psihopedagogice de socializare
- servicii de consiliere, sprijin, prevenire a situaţiilor de risc

Grupuri ţintă:
-          copii
-          familii nevoiașe
-          persoane defavorizate
            -     persoane care sunt sau ar putea fi într-o situaţie de risc major
II. Conducerea fundaţiei - Conducerea Fundaţiei Umanitare „PACEA” este compusă din membri Consiliul Director:
Pr. Emilian Antal - Preşedinte
Pr. diac. Antal Sergiu - administrator, șofer, însoțitor, asistent social
Felicia Gherghelaş Androo- Membru
Gabriela Giorgiculesei - Membru
Cristina Sescu - Psiholog

Încă de la începutul înființării Fundației Umanitare Pacea, s-a lucrat intens la eficientizarea sistemelor noastre, a costurilor şi la creşterea capacităţii de a acumula mai multe resurse pentru îmbunătăţirea vieţii celor aflaţi în nevoi. Tot ceea ce am reuşit nu se putea face fără munca şi ataşamentul echipei formată din 1 coordonator proiecte, asistenţi sociali, şofer,  bucătar, mediator şcolar, psihlolog, voluntari, medici, asistenți medicali, parteneri, donatori şi prieteni.

III. Proiecte derulate

1. „Asistenţă umanitară la domiciliu”

Fiind susţinuţi, prin contracte de colaborare, de mai multe asociaţii umanitare din Italia și  Germania (Caritas antoniana de la Padova, Centro missionario francescano de la Roma, Asociația “Pianzola Ollivieri” Milano, Asociația “Angels” Stutgard, Grupul misionar parrocchia “Boccadasse” Genova ) dar şi de mulţi binefăcători din ţară, Centrul nostru social susţine un număr de 240 copii şi familiile acestora din Roman şi din satele învecinate municipiului Roman.
În favoarea acestor copii şi a familiilor lor de apartenenţă sunt desfăşurate diferite proiecte sociale, menite să-i sprijine în înfruntarea vieţii cu un minim de demnitate, printr-un ajutor constant în materie de alimentaţie, medicamente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare. Practic, prin intermediul personalului Fundaţiei Umanitare „Pacea” şi al Asociaţiei „Caritasul antonian”, aceste familii numeroase aflate în pragul sărăciei sunt vizitate constant şi, în funcţie de posibilităţi, ajutate să depăşească problemele cele mai grave.
Ce anume ne dorim de la aceste familii? Desigur, familiile asistate nu au nici un fel de obligaţie faţă de noi, dar au o mare obligaţie faţă de ele însele: aceea de a abandona calea dependenţei de alcool şi de a munci pentru binele propriei familii, renunţând după caz la furat sau la cerşit. Noi, ca şi organizaţie umanitară, ne propunem să intervenim cu grijă, atenţie şi în cel mai mare respect faţă de demnitatea persoanei, acolo unde familia nu reuşeşte să facă faţă, mai ales cu privire la educaţia copiilor.
Cu privire la acest proiect, care ar putea fi numit şi „proiectul adopţiilor la distanţă” ce cuprinde atât o asistenţă umană cât şi spirituală, cheltuielile sunt destul de ridicate.
Desigur, nevoile acestor copii şi ale familiilor lor sunt mult mai multe decât am reuşi noi să le acoperim, însă ne străduim să ne oprim asupra a ceea ce este de primă necesitate. Ajutorul pe care îl oferim nu este decât un strop într-un ocean, dar credem că numai astfel putem spera că într-o bună zi aceste familii vor reuşi să-şi recâştige autonomia şi să-şi trăiască viaţa cu demnitate.

2. „Şcoala de alfabetizare”

Acest proiect a fost demarat şi derulat în primii ani în strânsă colaborare cu Liceul Teologic „Sf. Francisc de Assisi” din Roman, instituţie şcolară acreditată de către Ministerul Ştiinţei şi Cercetării. Începând cu anul şcolar 2008-2009 colaborarea în vederea realizării obiectivelor proiectului se face cu Şcoala generală nr 3 din Roman.
„Şcoala de alfabetizare” sau programul „A doua şansă” este în favoarea acelor copii care au depăşit limita de vârstă pentru începerea şcolii şi nu au absolvit nici o clasă primară (nu ştiu nici să scrie şi nici să citească).
Astfel, după ce am amenajat spaţiile necesare acestui demers educativ la sediul Centrului nostru social (Str. Teiului, 20) şi am primit Autorizaţia Inspectoratului Şcolar Judeţean, pe data de 15 octombrie 2006 am început oficial cursurile „Şcolii de alfabetizare” iar în acest moment (al șaselea an), avem 13 elevi cu vârste cuprinse între 12-26 ani care frecventează această. Aceşti copii beneficiază din partea Fundaţiei Umanitare Pacea de transport gratuit la şcoală, de o masă caldă pe zi şi de orele de curs prevăzute de programa şcolară.
De bunul mers al acestui proiect se ocupă îndeaproape personalul Fundaţiei Umanitare Pacea: şofer, asistentă socială, mediator şcolar și psiholog, bucătăreasă şi cadre didactice. Menţionăm că „Şcoala de alfabetizare” este structurată în mod diferit de mersul normal al învăţământului primar. Este structurată pe 6 ani de studiu. În primii 2 ani de şcoală sunt prevăzute 4 nivele de şcolarizare care corespund, practic, celor 4 clase primare (o clasă primară pe semestru). În următorii 4 ani de şcoală sunt prevăzute gimnaziul şi SAM-urile (Şcolile de Artă şi Meserii), astfel încât cei care absolvă întreg demersul educativ să se poată însera fără dificultăţi în societate.
Pentru a înţelege şi mai bine în ce anume constă proiectul social al „Şcolii de alfabetizare”, am putea să descriem mersul firesc al unei zi de şcoală. Copii sunt transportaţi la sediul Centrului nostru social din Str. Teiului, 20. Aici, sub supravegherea atentă a asistentei sociale şi a mediatorului şcolar, copii urmează un program administrativ de curăţenie corporală şi au 1 oră pe care o pot dedica fie diferitelor activităţi recreative, fie temelor pe care trebuie să le pregătească în vederea orelor de şcoală. La orele 12.30 este prevăzut prânzul, o masă pe zi la Cantina socială a Fundaţiei Pacea, tot în Str. Teiului, 20. De la 13.00 până la 16.00/17.00 copiii urmează orele de şcoală sub îndrumarea cadrelor şcolare. După ore, copiii sunt transportaţi iarăşi la casele lor.
Gândurile noastre de viitor îi au în vedere mai ales pe copiii din Str. Fabricii (Satul Olimpic) care se află în stadiu de abandon şcolar şi care nu sunt deloc puţini. Totuşi, din observaţiile anchetelor sociale pe care le-am efectuat, trebuie să recunoaştem că, cu cât vârsta copiilor este mai mare, cu atât educaţia lor este mai greoaie. De aceea, timpul nu poate cunoaşte întârzieri. Dacă nu se intervine imediat în favoarea educaţiei acestor copiii, există riscul de a-i „pierde” pentru totdeauna.

3. „Asistenţă sanitară de prim ajutor”  - Acest proiect este în plină desfăşurare din 2006 şi este tot în favoarea comunităţii din Str. Fabricii din Roman. Avem, practic, un Cabinet de medicină generală, într-unul dintre cele patru grajduri. Este vorba despre o încăpere de 30 mp, oferită gratuit Fundaţiei Umanitare Pacea de către Primăria Roman, în care toate cele peste 2.000 de persoane de etnie rromă pot beneficia de consultaţii gratuite şi de medicamente de urgenţă. Fundaţia noastră, prin intermediul unei asistente sanitare, a unui medic pediatru şi al unui medic dermatolog , este mereu la dispoziţia celor care au probleme medicale, oferindu-le un prim ajutor specializat.
Costurile acestui proiect sunt la fel de greu de susţinut, dar ţinând cont de condiţiile de mizerie în care trăiesc aceşti oameni, încercăm să nu-i abandonăm. Este lucru ştiut că în ţara noastră asistenţa sanitară prezintă multe lacune şi chiar dacă aceste persoane care trăiesc în pragul sărăciei ar putea beneficia de reţete compensate, totuşi farmaciile „întârzie” să le onoreze. De aceea, ne este greu să renunţăm la acest proiect. Menţionăm că de-a lungul anului trecut Cabinetul nostru medical a efectuat un număr impresionat de consultaţii gratuite: peste 6.000! (cfr. Registru de consultaţii).

4. „GRĂDINIŢA ALTERNATIVĂ” - „Primii paşi spre cunoaştere”

            Începând cu toamna anului 2009 am iniţiat proiectul „Grădiniţei alternative” ce se doreşte a fi o alternativă pentru dobândirea sau completarea noţiunilor elementare necesare trecerii din mediul familial în cel educaţional.
            Dezinteresul copiilor din familiile sărace, în special din familiile de rromi faţă de dorinţa de cunoaştere şi implicit faţă de sistemul educaţional a fost şi este principala problemă când este adus în discuţie nivelul de pregătire în general şi rata abandonului şcolar în special.
            Starea economică precară şi mediul social îi determină să aibă ca principală preocupare, grija zilei de mâine, fiind astfel o barieră în dezvoltarea lor umană şi socială. Această atitudinea negativă faţă de orice formă de educaţie îi va aduce în situaţia de a fi ulterior marginalizaţi în societate datorită lipsei minime de pregătire.
            Toate aceste considerente ne-a determinat să iniţiem acest proiect care prin activităţile ce le propune va încerca să rezolve problema stimulării curiozităţii şi  interesului pentru tainele cunoaşterii.
            Prin realizarea mai multor activităţi de socializare, comunicare, participarea la jocuri, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea corectă a limbii române, însuşirea unor deprinderi minime de igienă, folosirea corectă a instrumentului de scris şi a rechizitelor ne propunem ca obiectiv principal pregătirea copiilor pentru cerinţele trecerii din mediul familial în cel educaţional.
            În activităţile desfăşurate în cadrul grădiniţei  ne vom strădui să asigurăm un climat favorabil manifestării curiozităţii, a acţiunii directe a copilului cu materiale, un climat stimulativ al exprimării verbale şi comunicării între copii.
            Ne dorim ca la sfârşitul fiecărui an de „grădiniţă alternativă”, după ce au parcurs „Primii paşi spre cunoaştere” toţi copii să-şi dorească să meargă la şcoală şi să-şi lărgească orizontul cunoaşterii.
             Prin bunăvoinţa binefăcătorilor noştri vom investi în acest proiect resurse financiare, materiale şi umane iar activităţile vor fi realizate cu multă afecţiune şi iubire.
            Pana in 2012 peste 100 de copii au beneficiat de serviciile acestui proiect, respectiv transport gratuit, mic dejun şi prânz, îmbrăcăminte şi încălţăminte, rechizite şi materiale de lucru.


5. Cantina socialăCu o bucatarie destul de moderna și conformă cu cerințele organelor abilitate în domeniu, are sala de mese cu o capacitate de 100 de locuri.
      Cantina socială, funcţionează din 2006, în incinta sediului Fundaţiei, deserveşte în prezent peste 50 de copii pe zi plus personalul auxiliar cu perspectiva lărgii numărului de beneficiari. De amintit că pentru unii dintre copiii care servesc prânzul la cantina Fundației este singura lor masă caldă pe zi, deoarece mulți dintre ei, din diferite motive,  nu au posibilități sa aibă și o altă masă caldă acasă.

6. „Vara împreună” - Obiectivul principal al proiectului este pregătirea copiilor pentru integrare socială, prin realizarea mai multor activităţi de socializare, comunicare, participarea la jocuri, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea corectă a limbii române, însuşirea unor deprinderi minime de igienă, folosirea corectă a instrumentului de scris şi a rechizitelor, pregătirea pentru învăţarea scrierii şi citirii, dezvoltarea vorbirii, stimularea si exersarea gândirii, a spiritului de observaţie, a memoriei, imaginaţiei, pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în viaţa şi activitatea colectivităţii.
În toate activităţile se vor aplica metode, procedee, forme organizatorice adecvate tratării individuale şi diferenţiate a copiilor, pentru a stimula şi antrena cât mai intens participarea activă a fiecărui copil la procesul de însuşire a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor specifice vârstei.
Se va pune accent pe promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească în raporturile dintre români și rromi, mai ales prin intermediul jocurile si activităților de grup.
        Scopul programului de vara îl constituie pregătirea copiilor în vederea adaptării optime la specificul activităţii şcolare pentru intrarea în clasa I. Pregătirea pentru învăţarea scrierii şi citirii, dezvoltarea vorbirii, stimularea si exersarea gândirii, a spiritului de observaţie, a memoriei, imaginaţiei, pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în viaţa şi activitatea colectivităţii.
            La acest proiect contribuie în primul rând colectivul Fundației dar și tinerii care sunt ajutați prin proiectul "săraci extraordinari", pe tumpul lunilor de vară iar pentru o perioadă de căteva săptămâni, avem sprijinul asociații de clowni VIP (Vivere In Positivo) din Italia.

7. Săraci şi extraordinari – În cadrul acestui proiect, început încă din 2006, sunt susținuți un număr destul de limitat de studenţi care provin din familii cu o situație precară din punct de vedere financiar dar cu rezultate foarte bune la învăţătură, sunt susţinuţi financiar, în funcție de situația familiară a fiecăruia, prin bursele obținute de la grupul de binefăcători ai asociatiei Banakutemba din Padova.
8. ”MESERIA-I BRĂŢARĂ DE AUR”Atelierele de meserii: croitorie şi pictura, se doresc a fi o pistă de lansare a tinerilor în sfera economică prin iniţierea în tainele acestor meserii. Sub îndrumarea atentă a doamnei instructor, maestră în croitorie, intre 8-15 eleve de etnie rromă, de la Şcoala de alfabetizare descoperă tainele acestei meserii. După un program bine stabilit, trei zile pe săptămână, in perioada primavara-toamnă, în atelierul pus la punct cu toate dotările – maşini de cusut, mese de croit şi călcat, materiale de lucru – avem o voluntară, maestra în croitorie, cu multă dragoste pentru meserie, realizează împreună cu ”tinerele croitorese” lucruri din ce în ce mai minunate, de exemplu vestimentația folosită de copiii Centrului nostru pentru spectacolele din cadrul anului școlar.
      De asemenea am creat un spațiu pentru pictură în care tinerele talente au ocazia de a-și arăta măiestria sub îndrumarea unui absolvent al școlii de arte. Operele împodobesc pereții din sălile de clasă și cantină iar cele mai reușite sunt donate sau vândute atât în țară cât și străinătate. În loc de Concluzie Având în vedere că proiectele s-au dezvoltat în timp dar sursele au rămas aceleaşi iar noi ne dorim să ajutăm cât mai mult şi mai bine persoanele în dificultate, încercăm să găsim parteneri care să ne susţină în continuare cu completarea fondurilor necesare proiectelor.


Preşedinte,
Pr. Emilian Antal
Contacte / Adrese


FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA
Cod fiscal: 13311297
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233741426,
E-mail: fundatiapacea@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO64 RNCB 0198 0033 2090 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA
Cod IBAN Euro: RO10 RNCB 0198 0033 2090 0003
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

CARITASUL ANTONIAN - PÂINEA CELOR SĂRACI
Cod fiscal: 18167045
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233741426
E-mail: caritasulantonian@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO97 RNCB 0198 0033 2606 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

Adresă - Caritasul Antonian

CARITASUL ANTONIAN - PÂINEA CELOR SĂRACI
Cod fiscal: 18167045
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233/741426
E-mail: caritasulantonian@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO97 RNCB 0198 0033 2606 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

Adresă - Fundația Pacea

FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA
Cod fiscal: 13311297
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233741426,
E-mail: fundatiapacea@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO64 RNCB 0198 0033 2090 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA
Cod IBAN Euro: RO10 RNCB 0198 0033 2090 0003
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

Articole publicate pe blog