GRADINIŢĂ ALTERNATIVĂ „Primii paşi spre cunoaştere”

Începând cu luna octombrie 2009 Fundaţia Umanitară Pacea în parteneriat cu Fundaţia Angels e. v. Herrenberg din Germania, a iniţiat şi demarat proiectul social ”GRADINIŢA ALTERNATIVĂ” .
Dezinteresul copiilor din familiile sărace, în special din familiile de romi faţă de dorinţa de cunoaştere şi implicit faţă de sistemul educaţional a fost şi este principala problemă când este adus în discuţie nivelul de pregătire în general şi rata abandonului şcolar în special.
Starea economică precară şi mediul social îi determină să aibă ca principală preocupare grija zilei de mâine fiind astfel o barieră în dezvoltarea lor umană şi socială. Această atitudinea negativă faţă de orice formă de educaţie îi va aduce în situaţia de a fi ulterior marginalizaţi în societate datorită lipsei minime de pregătire.
Toate aceste considerente ne-au determinat să iniţiem acest proiect, care prin activităţile ce le propune, va încerca să rezolve problema stimulării curiozităţii şi interesului pentru tainele cunoaşterii.
Sugestiile privind realizarea unei astfel de activităţi, pe care le oferim, reflectă punctul nostru de vedere referitor la rezolvarea cerinţelor pentru deschiderea spre nevoia şi dorinţa de a descoperi cât mai multe lucruri indispensabile dezvoltării lor umane şi sociale.
Prin realizarea mai multor activităţi de socializare, comunicare, participarea la jocuri, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea corectă a limbii române, însuşirea unor deprinderi minime de igienă, folosirea corectă a instrumentului de scris şi a rechizitelor, ne propunem ca obiectiv principal, pregătirea copiilor pentru cerinţele trecerii din mediul familial în cel educaţional.

Obiective generale :
- Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare orală;
- Formarea unor capacităţi şi deprinderi necesare desfăşurării activităţii de tip şcolar;
- Stimularea interesului şi implicarea copiilor în realizarea unor activităţi specifice pregătirii lor pentru şcoală;
- Ameliorarea dificultăţilor de comunicare cu colegii sau cu alte persoane;
- Dezvoltarea atitudinilor favorabile iniţierii şi menţinerii unor relaţii de cooperare în grup (vârstă, gen, statut social) a motivaţiei pentru cunoaştere;
- Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească în raporturile dintre români şi rromi;
- Prevenirea apariţiei prejudecăţilor şi înlăturarea celor formate deja;
- Îmbunătăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii romi;
- Formarea la copii a deprinderilor de igienă personală şi în colectiv şi respectarea unor norme de comportament civilizat;

Mai întâi i-am obişnuit să stea pe scăunele, la măsuţe, să fie atenţi şi să asculte ce li se spune, să execute mişcări simple de mobilitate a corpului (braţelor) prin joc organizat frontal, însoţit de cântec. Apoi, s-a insistat pe explicarea regulilor de igienă şi comportament cât şi importanţa aplicării lor în viaţa de zi cu zi. Sunt copii pentru care instrumentele de scris au fost o noutate iar în momentul când au învăţat cum să le folosească şi descoperind ce pot face cu ele au fost foarte fericiţi.
Activităţile pe care le desfăşurăm cu cei 18 copii înscrişi la grădiniţă, urmăresc dezvoltarea vorbirii, stimularea şi exersarea gândirii, a spiritului de observaţie, a memoriei, a imaginaţiei, pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în viaţa şi activitatea colectivă.
Pe tot parcursul programului de grădiniţă ne străduim să asigurăm un climat favorabil manifestării curiozităţii, a acţiunii directe a copilului cu materiale, un climat stimulativ al exprimării verbale şi comunicării între copii.
Copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Sărăcia şi lipsurile familiilor rrome, prejudecăţile care persistă în mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe care educaţia le oferă copilului, toate acestea contribuie la marginalizarea lor, la limitarea accesului la şansele egale la care au dreptul toţi copiii. Prin acest proiect încercăm să le dăm şi lor şansa de a avea acces la educaţie.
Ne dorim ca la sfârşitul fiecărui an de „grădiniţă alternativă”, după ce au parcurs „Primii paşi spre cunoaştere” toţi copii să-şi dorească să meargă la şcoală şi să-şi lărgească orizontul cunoaşterii.
Prin bunăvoinţa binefăcătorilor noştri se investesc în acest proiect resurse financiare, materiale şi umane iar activităţile sunt realizate cu multă afecţiune şi iubire.
Faptul că prezenţa zilnică la grădiniţă este de aproape sută la sută şi evoluţia copiilor este pozitivă ne convinge că …..se poate, se poate lucra bine şi cu aceşti copii, rromi şi români. Fericirea pe care o citim în ochii lor la fiecare reuşită şi dorinţa lor de a lucra din ce în ce mai bine, ne dă putere si curaj să mergem mai departe. Nu poţi să nu-i îndrăgeşti când le descoperi din ce în ce mai multe calităţi şi talente nebănuite. Pasiunea cu care colorează, scriu, recită, cântă,….. se joacă, e molipsitoare. Încă nu este târziu pentru ei (dar şi pentru unii dintre noi care uităm că am fost cândva copii), să înţeleagă şi să simtă că,
„a fi copil e lucru serios şi nimic pe lume nu e mai frumos”.

Andro FeliciaPROGRAMUL „A DOUA ȘANSĂ”

Învăţământul sau mai bine spus lipsa accesului la învăţământ reprezintă o problemă majoră, care afectează întreaga societate, în general şi persoanele aparţinând grupurilor dezavantajate în special. Guvernele şi Ministerele care s-au succedat de-a lungul timpului, în special după anul 1989, au cheltuit miliarde de euro pentru a crea şi implementa politici sociale menite să asigure accesul tuturor categoriilor sociale la procesul instructiv – educativ. Şi totuşi, problema pare fără soluţie. Degradarea continuă a nivelului de trai, afectează din ce în ce mai grav familiile cu copii şcolari sau preşcolari, între care primează copii de etnie rromă. Din ce în ce mai mulţi copii nu se înscriu la şcoală sau abandonează şcoala timpuri u.
Cum poate fi rezolvată această chestiune ? Pot spera aceşti copii, fără educaţie, la un viitor mai bun faţă de cel al familiilor din care provin ?
Răspunsul pare evident.
Poate ca adevărata soluţie a îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a semenilor noştri şi prevenirea abandonului şcolar depăşeşte nivelul de competenţă strict al autorităţilor. Ea ne implică şi pe fiecare dintre noi în parte. A afirma că nu este problema şi responsabilitatea noastră, nu poate decât să perpetueze o situaţie din care nu vom putea ieşi nicicând. Privind lucrurile din această perspectivă implicarea noastră poate fi înţeleasă ca o acţiune întreprinsă în spiritul toleranţei, nediscriminării şi poate cel mai important aspect, este o acţiune în spiritul iubirii creştine. Nu există niciun om pe care Dumnezeu să nu-l iubească. Dacă vom fi conştienţi de acest adevăr, atunci vom putea accepta cu iubire pe toţi semenii şi apropiaţii noştri, dincolo de posibilele lor limite.
Pentru Fundaţia Umanitară „Pacea” susţinerea acestui punct de vedere s-a concretizat în anul 2006 prin demararea programului „A doua şansă” . În plus, ori de câte ori avem ocazia, în ţară sau străinătate, încercăm să-i facem pe cei din jurul nostru să conştientizeze că aceşti copii sunt ca oricare alţii, nici mai buni, nici mai răi. Din păcate, desconsiderarea lor este o atitudine larg răspândită în rândul românilor şi nu numai…
Nu trebuie uitat că persoanele de etnie rromă şi cele cu venituri materiale modeste beneficiază de aceleaşi drepturi ca oricare alt cetăţean. Însă pentru a le garanta aceste drepturi este necesar să se acorde o atenţie deosebită aspectelor complexe cu privire la persoanele provenite din aceste medii.
Unii dintre copii nu au fost niciodată la şcoală, unii au abandonat frecventarea cursurilor la scurt timp după începerea acestora. Printre cauze se pot enumera : etnia, exemplul oferit de părinţi şi familie, dezorganizarea sau migrarea familiei, implicarea în activităţi infracţionale, intrarea prematură pe piaţa muncii,etc. De cele mai multe ori elevii care au abandonat şcoala s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Noi încercăm să le oferim un alt model comportamental, unul bazat pe acceptare şi iubire necondiţionată.
Munca cu aceşti copii nu este deloc o sarcină facilă, fapt pentru care necesită o atenţie specială. Aceşti copii care au depăşit vârsta de 10 ani, au „ars” etape importante în dezvoltarea cognitivă şi psiho - socială. Cu toate acestea sunt copii cu potenţial, care pot dărui, dar pot şi primi.
Pornim de la situaţia reală, unii copii întâmpină dificultăţi foarte mari de la mânuirea stiloului şi până la integrarea în colectivitate. În general, aceştia vin la şcoală cu o idee deformată despre instituţia şcolară, fie din propriile experienţe, fie induse de familie, de colegii de joacă, de fraţii mai mari, care minimalizează menirea acestora.
De aceea, încercăm atragerea copiilor către şcoală prin organizarea cât mai plăcută a procesului didactic, prin programe educaţionale alternative, prin activităţi extraşcolare, non-formale de petrecere a timpului liber. De exemplu: a fost amenajat un atelier de croitorie unde fetele învaţă să lucreze la maşina de cusut, au fost organizate activităţi cu conţinut ecologic, pentru a-i face să înţeleagă că natura trebuie iubită şi ocrotită, campionate de fotbal, spectacole organizate cu diverse ocazii, etc
Treptat, treptat, atitudinea acestora faţă de şcoală s-a transformat în una pozitivă, în sensul că copiii au început să conştientizeze importanţa educaţiei pentru viitorul lor uman şi profesional iar rata absenteismului este extrem de scăzută.
Sigur, n-am fi putut realiza aceste lucruri fără o relaţie apropiată cu familiile de provenienţă ale copiilor. Stabilind un climat bun, de cooperare (ce necesită un anumit specific) între şcoală şi familie, copiii sunt trimişi la şcoală chiar de către părinţi.
Daca ar fi sa menţionez un aspect negativ cu care ne „confruntăm” ar fi acela ca numeroşi copii doresc să abandoneze cursurile din şcolile de masă pentru a fi integraţi în proiectul derulat de Fundaţia noastră !
Pe de o parte, acest lucru ne încurajează pentru continuarea activităţii, pe de altă parte ne apar numeroase semne de întrebare legate de prejudecăţile care persista in mentalitatea populaţiei şi gradul scăzut de acceptare ce contribuie la marginalizarea copiilor rromi, la limitarea accesului la şansele egale la care au dreptul toţi copiii.
Sperăm din toată inima ca ajutorul dat de noi, să contribuie în mod benefic la realizarea viitorului copiilor dezavantajaţi care, datorită situaţiei sociale în care trăiesc, uită uneori ce rol au şi nici nu ştiu pe ce cale să meargă.
Împreună putem crea o lume mai bună. Să-i privim cu inima deschisă !
Daca nu noi, atunci cine, dacă nu acum, atunci când ?

Fiţi alături de noi !

Sfârșitul anului școlar la Fundația Umanitară Pacea

Sfârșitul anului școlar 2009 – 2010 a venit la Fundația Umanitară Pacea intr-un ton de serbare și veselie.
Elevii Școlii de Alfabetizare si copii Gradiniței au pregatit un moment festiv prin cântece și poezii, iar învățătorii au răsplătit munca și strădania lor cu diplome pentru toti absolvenții, dar și coronițe, cadouri și aplauze pentru cei cinci premianți din acest an.
Au urmat discursuri emoționante de multumire din partea elevilor, iar din partea învățătorilor cuvinte de apreciere și încurajare.
Festivitatea s-a încheiat cu muzică, suc, prăjituri, dulciuri, dar și cu bucuria și tristețea că a mai trecut un an școlar, un an în care mulți dintre noi am acumulat noi cunoștințe, noi experiențe pentru viață...
La revedere......

1 iunie - ZIUA COPILULUIZiua copilului este un prilej de a sarbatori copilaria, de a oferi sprijin copiilor, de a inspira comunitatea si familia noastra, de a aprecia si iubi copiii si de ce nu de a-i pregati pentru un viitor sanatos, fericit si plin de succese.
Prin gingasia lor copiii sunt usor de iubit. Nu poti sa nu-i iubesti! Calitatea sufletului copilului este nealterat. Sinceritatea si puritatea lui ne impresioneaza. Voia buna, surasul gingas al copiilor sadeste in noi speranta de mai bine.
“O lume a inocentei, pastrati-o orice ar fi[...]” este un vers care ar trebui sa ne sune in urechi mai des…

Articole publicate pe blog