GRADINIŢĂ ALTERNATIVĂ „Primii paşi spre cunoaştere”

Începând cu luna octombrie 2009 Fundaţia Umanitară Pacea în parteneriat cu Fundaţia Angels e. v. Herrenberg din Germania, a iniţiat şi demarat proiectul social ”GRADINIŢA ALTERNATIVĂ” .
Dezinteresul copiilor din familiile sărace, în special din familiile de romi faţă de dorinţa de cunoaştere şi implicit faţă de sistemul educaţional a fost şi este principala problemă când este adus în discuţie nivelul de pregătire în general şi rata abandonului şcolar în special.
Starea economică precară şi mediul social îi determină să aibă ca principală preocupare grija zilei de mâine fiind astfel o barieră în dezvoltarea lor umană şi socială. Această atitudinea negativă faţă de orice formă de educaţie îi va aduce în situaţia de a fi ulterior marginalizaţi în societate datorită lipsei minime de pregătire.
Toate aceste considerente ne-au determinat să iniţiem acest proiect, care prin activităţile ce le propune, va încerca să rezolve problema stimulării curiozităţii şi interesului pentru tainele cunoaşterii.
Sugestiile privind realizarea unei astfel de activităţi, pe care le oferim, reflectă punctul nostru de vedere referitor la rezolvarea cerinţelor pentru deschiderea spre nevoia şi dorinţa de a descoperi cât mai multe lucruri indispensabile dezvoltării lor umane şi sociale.
Prin realizarea mai multor activităţi de socializare, comunicare, participarea la jocuri, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea corectă a limbii române, însuşirea unor deprinderi minime de igienă, folosirea corectă a instrumentului de scris şi a rechizitelor, ne propunem ca obiectiv principal, pregătirea copiilor pentru cerinţele trecerii din mediul familial în cel educaţional.

Obiective generale :
- Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi a capacităţii de exprimare orală;
- Formarea unor capacităţi şi deprinderi necesare desfăşurării activităţii de tip şcolar;
- Stimularea interesului şi implicarea copiilor în realizarea unor activităţi specifice pregătirii lor pentru şcoală;
- Ameliorarea dificultăţilor de comunicare cu colegii sau cu alte persoane;
- Dezvoltarea atitudinilor favorabile iniţierii şi menţinerii unor relaţii de cooperare în grup (vârstă, gen, statut social) a motivaţiei pentru cunoaştere;
- Promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească în raporturile dintre români şi rromi;
- Prevenirea apariţiei prejudecăţilor şi înlăturarea celor formate deja;
- Îmbunătăţirea comunicării şi cooperării cu părinţii romi;
- Formarea la copii a deprinderilor de igienă personală şi în colectiv şi respectarea unor norme de comportament civilizat;

Mai întâi i-am obişnuit să stea pe scăunele, la măsuţe, să fie atenţi şi să asculte ce li se spune, să execute mişcări simple de mobilitate a corpului (braţelor) prin joc organizat frontal, însoţit de cântec. Apoi, s-a insistat pe explicarea regulilor de igienă şi comportament cât şi importanţa aplicării lor în viaţa de zi cu zi. Sunt copii pentru care instrumentele de scris au fost o noutate iar în momentul când au învăţat cum să le folosească şi descoperind ce pot face cu ele au fost foarte fericiţi.
Activităţile pe care le desfăşurăm cu cei 18 copii înscrişi la grădiniţă, urmăresc dezvoltarea vorbirii, stimularea şi exersarea gândirii, a spiritului de observaţie, a memoriei, a imaginaţiei, pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în viaţa şi activitatea colectivă.
Pe tot parcursul programului de grădiniţă ne străduim să asigurăm un climat favorabil manifestării curiozităţii, a acţiunii directe a copilului cu materiale, un climat stimulativ al exprimării verbale şi comunicării între copii.
Copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Sărăcia şi lipsurile familiilor rrome, prejudecăţile care persistă în mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe care educaţia le oferă copilului, toate acestea contribuie la marginalizarea lor, la limitarea accesului la şansele egale la care au dreptul toţi copiii. Prin acest proiect încercăm să le dăm şi lor şansa de a avea acces la educaţie.
Ne dorim ca la sfârşitul fiecărui an de „grădiniţă alternativă”, după ce au parcurs „Primii paşi spre cunoaştere” toţi copii să-şi dorească să meargă la şcoală şi să-şi lărgească orizontul cunoaşterii.
Prin bunăvoinţa binefăcătorilor noştri se investesc în acest proiect resurse financiare, materiale şi umane iar activităţile sunt realizate cu multă afecţiune şi iubire.
Faptul că prezenţa zilnică la grădiniţă este de aproape sută la sută şi evoluţia copiilor este pozitivă ne convinge că …..se poate, se poate lucra bine şi cu aceşti copii, rromi şi români. Fericirea pe care o citim în ochii lor la fiecare reuşită şi dorinţa lor de a lucra din ce în ce mai bine, ne dă putere si curaj să mergem mai departe. Nu poţi să nu-i îndrăgeşti când le descoperi din ce în ce mai multe calităţi şi talente nebănuite. Pasiunea cu care colorează, scriu, recită, cântă,….. se joacă, e molipsitoare. Încă nu este târziu pentru ei (dar şi pentru unii dintre noi care uităm că am fost cândva copii), să înţeleagă şi să simtă că,
„a fi copil e lucru serios şi nimic pe lume nu e mai frumos”.

Andro FeliciaArticole publicate pe blog