PREZENTARE CENTRUL SOCIAL SF. ANTONServizi del Centro sociale Sant’Antonio - 2012/13
A favore della scuola:
1.   I primi passi per la scuola – sono 25 bambini tra i 3-6 anni che frequentano la nostra scuola materna, dove imparano a parlare, giocare, socializzare, mangiare, lavare,etc.
2.   „Scuola di alfabetizzazione” – in favore dei bambini e ragazzi tra i 12 e 25 anni, che non sanno scrivere ne leggere, in vista di un migliore inserimento futuro nel lavoro.
3.   “Estate insieme” – Nei tre mesi di vacanza estivi,  per non perdere il contatto con il Centro e non ritornare sulle strade o perdere il filo con la scuola, li invitiamo al Centro per diverse attività ricreative, formative e di, socializzazione.
4.   “Un giorno con Sant’Antonio”  Quasi ogni sabato dalla primavera all’autunno vengono i bambini e ragazzi dalle parrocchie vicine per le diverse attività ricreative e formative.
5.   Borse di studio “Sant Antonio di Padova” – per 5-8 studenti, con i risultati scolastici buoni, ma che hanno una situazione familiare di grave crisi economica.

A favore dei più poveri ed emarginati della società
6.   “Pane dei poveri”  Con l'aiuto della Caritas Antoniana di Padova,  il Centro è stato attrezzato di una macchina per produrre mattoni, uno spaccalegna e in collaborazione con l'azienda agricola del seminario, attrezzata una sala per la produzione del latte. Ora più di 50 famiglie con tanti bambini della città di Roman, ricevono latte e pane due volte alla settimana, per assicurare il minimo necessario per vivere.
7.   Mensa sociale  ogni giorno inoltre, prendono il pranzo al nostro centro, più di 60 bambini poveri che mangiano, forse una volta al giorno.
8.   “Adozione a distanza” ogni mese facciamo le visite e portiamo alimenti e vestiti a più di 50 famiglie che abitano nelle vicinanze di Roman. Sono famiglie monoparentali, molto bisognose o addirittura numerosi bambini, rimasti senza genitori.
9.   La casa - In diverse alluvioni, siamo intervenuti per costruire numerose case di famiglie più volte colpite e che non ce la facevano a ripartire.

Assistenza ed educazione sanitaria
10.  “Assistenza sanitaria di primo aiuto”  - Nel “Villaggio Olimpico ” fuori città, vi sono 4 stalle trasformate in piccole stanze, dove vivono circa 1500 persone in condizioni veramente precarie. Abbiamo preso una stanza dove un medico e un assistente sanitario, assicurano il minimo necessario di medicine e primo aiuto.
11.  “Interventi” – sono ormai tantissimi i casi in cui dobbiamo intervenire con un finanziamento a persone disperate, ( es. papà di famiglia con interventi alle gambe o al cuore, fino a bambini e ragazzi con tumori, occhi, viso, ecc...).
12.  Assistenza psicologica offriamo anche questo servizio tramite la nostra psicologa, a bambini/ragazzi, rimasti soli a casa con i nonni, vicini o parenti; e soprattutto per coloro che faticano ad integrarsi nella società, provenendo dalla strada o sono rimasti senza i genitori.
13.  Assistenza e cura dei denti: Abbiamo avuto in dono uno studio dentistico, che oltre al servizio ordinario a pagamento, garantisce ai bambini più poveri la visita e cura dentaria.
14.  Giornate di riflessione e informazione sociale, offerte dal Centro sociale S. Antonio al territorio.


I. Prezentare generală Fundaţia Umanitară PACEA este o organizaţie fondată de Ordinul Fraţilor Minori Conventuali în anul 2000 şi este persoană juridică română de drept privat, apolitică, fără scop patrimonial, constituită şi acreditată să acorde servicii de asistenţă socială primare şi specializate persoanelor aflate în nevoi.


II. Misiunea, scopul şi obiectivele generale
ale Fundaţiei Umanitare „PACEA”
Misiunea Fundaţiei Umanitare „PACEA” este aceea de a contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi activitate prin acordarea de asistenţă şi suport pentru copii şi familii aflate în dificultate.
În vederea realizării misiunii sale, Fundaţia dezvoltă pe lângă programele de asistenţă umanitară şi programe de consiliere şi instruire încercând crearea unui cadru de asistenţă socială şi suport moral care să ofere o nouă perspectivă vieţii beneficiarilor.

Scopul principal al fundaţiei este acela de a asigura creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate într-o situaţie de risc social.

Obiective generale
- îmbunătăţirea, dezvoltarea şi perfecţionarea activităţilor sociale existente
- asigurarea de servicii sociale de calitate, respectând standardele generale de calitate în domeniu şi care să fie adaptate nevoilor sociale existente
- încheierea de convenţii de colaborare cu instituţii de stat şi/sau private, cu organizaţii neguvernamentale în vederea implementării politicilor sociale la nivelul comunităţii.
- promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către fundaţia noastră

Serviciile sociale oferite – sunt acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.
- servicii umanitare materiale şi spirituale
- servicii medicale oferite la cabinetul medical de personal specializat
- activităţi educative, culturale, psihopedagogice de socializare
- servicii de consiliere, sprijin, prevenire a situaţiilor de risc

Grupuri ţintă:
-          copii
-          familii nevoiașe
-          persoane defavorizate
            -     persoane care sunt sau ar putea fi într-o situaţie de risc major
II. Conducerea fundaţiei - Conducerea Fundaţiei Umanitare „PACEA” este compusă din membri Consiliul Director:
Pr. Emilian Antal - Preşedinte
Pr. diac. Antal Sergiu - administrator, șofer, însoțitor, asistent social
Felicia Gherghelaş Androo- Membru
Gabriela Giorgiculesei - Membru
Cristina Sescu - Psiholog

Încă de la începutul înființării Fundației Umanitare Pacea, s-a lucrat intens la eficientizarea sistemelor noastre, a costurilor şi la creşterea capacităţii de a acumula mai multe resurse pentru îmbunătăţirea vieţii celor aflaţi în nevoi. Tot ceea ce am reuşit nu se putea face fără munca şi ataşamentul echipei formată din 1 coordonator proiecte, asistenţi sociali, şofer,  bucătar, mediator şcolar, psihlolog, voluntari, medici, asistenți medicali, parteneri, donatori şi prieteni.

III. Proiecte derulate

1. „Asistenţă umanitară la domiciliu”

Fiind susţinuţi, prin contracte de colaborare, de mai multe asociaţii umanitare din Italia și  Germania (Caritas antoniana de la Padova, Centro missionario francescano de la Roma, Asociația “Pianzola Ollivieri” Milano, Asociația “Angels” Stutgard, Grupul misionar parrocchia “Boccadasse” Genova ) dar şi de mulţi binefăcători din ţară, Centrul nostru social susţine un număr de 240 copii şi familiile acestora din Roman şi din satele învecinate municipiului Roman.
În favoarea acestor copii şi a familiilor lor de apartenenţă sunt desfăşurate diferite proiecte sociale, menite să-i sprijine în înfruntarea vieţii cu un minim de demnitate, printr-un ajutor constant în materie de alimentaţie, medicamente, îmbrăcăminte, încălţăminte şi rechizite şcolare. Practic, prin intermediul personalului Fundaţiei Umanitare „Pacea” şi al Asociaţiei „Caritasul antonian”, aceste familii numeroase aflate în pragul sărăciei sunt vizitate constant şi, în funcţie de posibilităţi, ajutate să depăşească problemele cele mai grave.
Ce anume ne dorim de la aceste familii? Desigur, familiile asistate nu au nici un fel de obligaţie faţă de noi, dar au o mare obligaţie faţă de ele însele: aceea de a abandona calea dependenţei de alcool şi de a munci pentru binele propriei familii, renunţând după caz la furat sau la cerşit. Noi, ca şi organizaţie umanitară, ne propunem să intervenim cu grijă, atenţie şi în cel mai mare respect faţă de demnitatea persoanei, acolo unde familia nu reuşeşte să facă faţă, mai ales cu privire la educaţia copiilor.
Cu privire la acest proiect, care ar putea fi numit şi „proiectul adopţiilor la distanţă” ce cuprinde atât o asistenţă umană cât şi spirituală, cheltuielile sunt destul de ridicate.
Desigur, nevoile acestor copii şi ale familiilor lor sunt mult mai multe decât am reuşi noi să le acoperim, însă ne străduim să ne oprim asupra a ceea ce este de primă necesitate. Ajutorul pe care îl oferim nu este decât un strop într-un ocean, dar credem că numai astfel putem spera că într-o bună zi aceste familii vor reuşi să-şi recâştige autonomia şi să-şi trăiască viaţa cu demnitate.

2. „Şcoala de alfabetizare”

Acest proiect a fost demarat şi derulat în primii ani în strânsă colaborare cu Liceul Teologic „Sf. Francisc de Assisi” din Roman, instituţie şcolară acreditată de către Ministerul Ştiinţei şi Cercetării. Începând cu anul şcolar 2008-2009 colaborarea în vederea realizării obiectivelor proiectului se face cu Şcoala generală nr 3 din Roman.
„Şcoala de alfabetizare” sau programul „A doua şansă” este în favoarea acelor copii care au depăşit limita de vârstă pentru începerea şcolii şi nu au absolvit nici o clasă primară (nu ştiu nici să scrie şi nici să citească).
Astfel, după ce am amenajat spaţiile necesare acestui demers educativ la sediul Centrului nostru social (Str. Teiului, 20) şi am primit Autorizaţia Inspectoratului Şcolar Judeţean, pe data de 15 octombrie 2006 am început oficial cursurile „Şcolii de alfabetizare” iar în acest moment (al șaselea an), avem 13 elevi cu vârste cuprinse între 12-26 ani care frecventează această. Aceşti copii beneficiază din partea Fundaţiei Umanitare Pacea de transport gratuit la şcoală, de o masă caldă pe zi şi de orele de curs prevăzute de programa şcolară.
De bunul mers al acestui proiect se ocupă îndeaproape personalul Fundaţiei Umanitare Pacea: şofer, asistentă socială, mediator şcolar și psiholog, bucătăreasă şi cadre didactice. Menţionăm că „Şcoala de alfabetizare” este structurată în mod diferit de mersul normal al învăţământului primar. Este structurată pe 6 ani de studiu. În primii 2 ani de şcoală sunt prevăzute 4 nivele de şcolarizare care corespund, practic, celor 4 clase primare (o clasă primară pe semestru). În următorii 4 ani de şcoală sunt prevăzute gimnaziul şi SAM-urile (Şcolile de Artă şi Meserii), astfel încât cei care absolvă întreg demersul educativ să se poată însera fără dificultăţi în societate.
Pentru a înţelege şi mai bine în ce anume constă proiectul social al „Şcolii de alfabetizare”, am putea să descriem mersul firesc al unei zi de şcoală. Copii sunt transportaţi la sediul Centrului nostru social din Str. Teiului, 20. Aici, sub supravegherea atentă a asistentei sociale şi a mediatorului şcolar, copii urmează un program administrativ de curăţenie corporală şi au 1 oră pe care o pot dedica fie diferitelor activităţi recreative, fie temelor pe care trebuie să le pregătească în vederea orelor de şcoală. La orele 12.30 este prevăzut prânzul, o masă pe zi la Cantina socială a Fundaţiei Pacea, tot în Str. Teiului, 20. De la 13.00 până la 16.00/17.00 copiii urmează orele de şcoală sub îndrumarea cadrelor şcolare. După ore, copiii sunt transportaţi iarăşi la casele lor.
Gândurile noastre de viitor îi au în vedere mai ales pe copiii din Str. Fabricii (Satul Olimpic) care se află în stadiu de abandon şcolar şi care nu sunt deloc puţini. Totuşi, din observaţiile anchetelor sociale pe care le-am efectuat, trebuie să recunoaştem că, cu cât vârsta copiilor este mai mare, cu atât educaţia lor este mai greoaie. De aceea, timpul nu poate cunoaşte întârzieri. Dacă nu se intervine imediat în favoarea educaţiei acestor copiii, există riscul de a-i „pierde” pentru totdeauna.

3. „Asistenţă sanitară de prim ajutor”  - Acest proiect este în plină desfăşurare din 2006 şi este tot în favoarea comunităţii din Str. Fabricii din Roman. Avem, practic, un Cabinet de medicină generală, într-unul dintre cele patru grajduri. Este vorba despre o încăpere de 30 mp, oferită gratuit Fundaţiei Umanitare Pacea de către Primăria Roman, în care toate cele peste 2.000 de persoane de etnie rromă pot beneficia de consultaţii gratuite şi de medicamente de urgenţă. Fundaţia noastră, prin intermediul unei asistente sanitare, a unui medic pediatru şi al unui medic dermatolog , este mereu la dispoziţia celor care au probleme medicale, oferindu-le un prim ajutor specializat.
Costurile acestui proiect sunt la fel de greu de susţinut, dar ţinând cont de condiţiile de mizerie în care trăiesc aceşti oameni, încercăm să nu-i abandonăm. Este lucru ştiut că în ţara noastră asistenţa sanitară prezintă multe lacune şi chiar dacă aceste persoane care trăiesc în pragul sărăciei ar putea beneficia de reţete compensate, totuşi farmaciile „întârzie” să le onoreze. De aceea, ne este greu să renunţăm la acest proiect. Menţionăm că de-a lungul anului trecut Cabinetul nostru medical a efectuat un număr impresionat de consultaţii gratuite: peste 6.000! (cfr. Registru de consultaţii).

4. „GRĂDINIŢA ALTERNATIVĂ” - „Primii paşi spre cunoaştere”

            Începând cu toamna anului 2009 am iniţiat proiectul „Grădiniţei alternative” ce se doreşte a fi o alternativă pentru dobândirea sau completarea noţiunilor elementare necesare trecerii din mediul familial în cel educaţional.
            Dezinteresul copiilor din familiile sărace, în special din familiile de rromi faţă de dorinţa de cunoaştere şi implicit faţă de sistemul educaţional a fost şi este principala problemă când este adus în discuţie nivelul de pregătire în general şi rata abandonului şcolar în special.
            Starea economică precară şi mediul social îi determină să aibă ca principală preocupare, grija zilei de mâine, fiind astfel o barieră în dezvoltarea lor umană şi socială. Această atitudinea negativă faţă de orice formă de educaţie îi va aduce în situaţia de a fi ulterior marginalizaţi în societate datorită lipsei minime de pregătire.
            Toate aceste considerente ne-a determinat să iniţiem acest proiect care prin activităţile ce le propune va încerca să rezolve problema stimulării curiozităţii şi  interesului pentru tainele cunoaşterii.
            Prin realizarea mai multor activităţi de socializare, comunicare, participarea la jocuri, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea corectă a limbii române, însuşirea unor deprinderi minime de igienă, folosirea corectă a instrumentului de scris şi a rechizitelor ne propunem ca obiectiv principal pregătirea copiilor pentru cerinţele trecerii din mediul familial în cel educaţional.
            În activităţile desfăşurate în cadrul grădiniţei  ne vom strădui să asigurăm un climat favorabil manifestării curiozităţii, a acţiunii directe a copilului cu materiale, un climat stimulativ al exprimării verbale şi comunicării între copii.
            Ne dorim ca la sfârşitul fiecărui an de „grădiniţă alternativă”, după ce au parcurs „Primii paşi spre cunoaştere” toţi copii să-şi dorească să meargă la şcoală şi să-şi lărgească orizontul cunoaşterii.
             Prin bunăvoinţa binefăcătorilor noştri vom investi în acest proiect resurse financiare, materiale şi umane iar activităţile vor fi realizate cu multă afecţiune şi iubire.
            Pana in 2012 peste 100 de copii au beneficiat de serviciile acestui proiect, respectiv transport gratuit, mic dejun şi prânz, îmbrăcăminte şi încălţăminte, rechizite şi materiale de lucru.


5. Cantina socialăCu o bucatarie destul de moderna și conformă cu cerințele organelor abilitate în domeniu, are sala de mese cu o capacitate de 100 de locuri.
      Cantina socială, funcţionează din 2006, în incinta sediului Fundaţiei, deserveşte în prezent peste 50 de copii pe zi plus personalul auxiliar cu perspectiva lărgii numărului de beneficiari. De amintit că pentru unii dintre copiii care servesc prânzul la cantina Fundației este singura lor masă caldă pe zi, deoarece mulți dintre ei, din diferite motive,  nu au posibilități sa aibă și o altă masă caldă acasă.

6. „Vara împreună” - Obiectivul principal al proiectului este pregătirea copiilor pentru integrare socială, prin realizarea mai multor activităţi de socializare, comunicare, participarea la jocuri, activităţi pentru dezvoltarea limbajului, învăţarea corectă a limbii române, însuşirea unor deprinderi minime de igienă, folosirea corectă a instrumentului de scris şi a rechizitelor, pregătirea pentru învăţarea scrierii şi citirii, dezvoltarea vorbirii, stimularea si exersarea gândirii, a spiritului de observaţie, a memoriei, imaginaţiei, pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în viaţa şi activitatea colectivităţii.
În toate activităţile se vor aplica metode, procedee, forme organizatorice adecvate tratării individuale şi diferenţiate a copiilor, pentru a stimula şi antrena cât mai intens participarea activă a fiecărui copil la procesul de însuşire a cunoştinţelor, de formare a priceperilor şi deprinderilor specifice vârstei.
Se va pune accent pe promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească în raporturile dintre români și rromi, mai ales prin intermediul jocurile si activităților de grup.
        Scopul programului de vara îl constituie pregătirea copiilor în vederea adaptării optime la specificul activităţii şcolare pentru intrarea în clasa I. Pregătirea pentru învăţarea scrierii şi citirii, dezvoltarea vorbirii, stimularea si exersarea gândirii, a spiritului de observaţie, a memoriei, imaginaţiei, pregătirea socio-afectivă în vederea integrării în viaţa şi activitatea colectivităţii.
            La acest proiect contribuie în primul rând colectivul Fundației dar și tinerii care sunt ajutați prin proiectul "săraci extraordinari", pe tumpul lunilor de vară iar pentru o perioadă de căteva săptămâni, avem sprijinul asociații de clowni VIP (Vivere In Positivo) din Italia.

7. Săraci şi extraordinari – În cadrul acestui proiect, început încă din 2006, sunt susținuți un număr destul de limitat de studenţi care provin din familii cu o situație precară din punct de vedere financiar dar cu rezultate foarte bune la învăţătură, sunt susţinuţi financiar, în funcție de situația familiară a fiecăruia, prin bursele obținute de la grupul de binefăcători ai asociatiei Banakutemba din Padova.
8. ”MESERIA-I BRĂŢARĂ DE AUR”Atelierele de meserii: croitorie şi pictura, se doresc a fi o pistă de lansare a tinerilor în sfera economică prin iniţierea în tainele acestor meserii. Sub îndrumarea atentă a doamnei instructor, maestră în croitorie, intre 8-15 eleve de etnie rromă, de la Şcoala de alfabetizare descoperă tainele acestei meserii. După un program bine stabilit, trei zile pe săptămână, in perioada primavara-toamnă, în atelierul pus la punct cu toate dotările – maşini de cusut, mese de croit şi călcat, materiale de lucru – avem o voluntară, maestra în croitorie, cu multă dragoste pentru meserie, realizează împreună cu ”tinerele croitorese” lucruri din ce în ce mai minunate, de exemplu vestimentația folosită de copiii Centrului nostru pentru spectacolele din cadrul anului școlar.
      De asemenea am creat un spațiu pentru pictură în care tinerele talente au ocazia de a-și arăta măiestria sub îndrumarea unui absolvent al școlii de arte. Operele împodobesc pereții din sălile de clasă și cantină iar cele mai reușite sunt donate sau vândute atât în țară cât și străinătate. În loc de Concluzie Având în vedere că proiectele s-au dezvoltat în timp dar sursele au rămas aceleaşi iar noi ne dorim să ajutăm cât mai mult şi mai bine persoanele în dificultate, încercăm să găsim parteneri care să ne susţină în continuare cu completarea fondurilor necesare proiectelor.


Preşedinte,
Pr. Emilian Antal
Contacte / Adrese


FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA
Cod fiscal: 13311297
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233741426,
E-mail: fundatiapacea@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO64 RNCB 0198 0033 2090 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA
Cod IBAN Euro: RO10 RNCB 0198 0033 2090 0003
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

CARITASUL ANTONIAN - PÂINEA CELOR SĂRACI
Cod fiscal: 18167045
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233741426
E-mail: caritasulantonian@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO97 RNCB 0198 0033 2606 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

Adresă - Caritasul Antonian

CARITASUL ANTONIAN - PÂINEA CELOR SĂRACI
Cod fiscal: 18167045
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233/741426
E-mail: caritasulantonian@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO97 RNCB 0198 0033 2606 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

Adresă - Fundația Pacea

FUNDAŢIA UMANITARĂ PACEA
Cod fiscal: 13311297
Adresă: Str. Teiului, Nr. 20, Roman (NT) - 611047
Tel/Fax: 0233741426,
E-mail: fundatiapacea@ofmconv.ro
Persoană de contact: Pr. Emilian Antal
Cod IBAN Ron: RO64 RNCB 0198 0033 2090 0001
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA
Cod IBAN Euro: RO10 RNCB 0198 0033 2090 0003
deschis la BCR Roman (NT) - ROMÂNIA

Prezentare convent


Pe data de 4 octombrie 2005, în sărbătoarea Sfântului nostru Părinte Francisc de Assisi, Provincia noastră religioasă „Sf. Iosif” din România din cadrul Ordinului Fraţilor Minori Conventuali, a hotărât să deschidă o nouă comunitate în oraşul Roman, spre a o închina în întregime asistenţei umanitare a celor nevoiaşi ai societăţii. Componenţa comunităţii noastre (Conventul „Sf. Anton”) din Roman este după cum urmează: Pr. Anton Damian, Pr. Lucian Bobârnac, Pr. Emilian Antal, Pr. Sergiu Antal, Fr. Stefan Lăcătușu, Pr. Dumitru Patraș, Pr. Marius Tumulesei, Pr. Mihai Gal, Pr. Fabian Cătălin, Pr. Eusebiu Iacob. Fiecare frate în parte lucrează în funcţie de propria pregătire şi sensibilitate în favoarea Centrului social al Sfântului Anton și colaborează la activităţile principale de asistenţă umană, sanitară, educațională, materială și spirituală ale Asociaţiei umanitare „Caritasul antonian – Pâinea celor săraci”, ale Fundaţiei Umanitare „Pacea” și al Editurii "Serafica".
CONVENTUL SFÂNTUL ANTON
STR. TEIULUI, NR. 2O
611047 ROMAN (NT) - ROMANIA
TEL: 0040(233)741426

Articol preluat din Ziarul de Roman, 20.06.2008


ORASUL MINUNILOR


Pe ruinele fostului IAS Roman s-au initiat proiectele fundatiei umanitare "Pacea". Renovate la standarde europene, cladirile au devenit cantina sociala, editura, scoala de exceptie si ateliere de meserii. Sapte preoti si 12 muncitori laici au lucrat, impreuna, pentru aceste proiecte.

In urma cu citiva ani, in Roman lua fiinta fundatia umanitara "Pacea". Coordonata, pe atunci, de fratele franciscan Roberto Perreti, fundatia isi propunea sa ajute familiile nevoiase din Roman. Primul proiect al fundatiei consta in oferirea de hrana pentru 150 de familii. Apoi a urmat un cabinet medical in Satul Olimpic si o scoala de alfabetizare.Fost IAS, transformat in asezamint de excelentaActualmente, fundatia "Pacea" isi are sediul in fosta cladire Fastrom, de pe strada Teiului. Lasata de izbeliste, cladirea a fost renovata din cap pina in picioare si adusa la standarde europene. Aici, pe linga fundatia "Pacea", functioneaza Centrul social "Sfintul Anton", Caritasul Antonian, sediul revistei "Mesagerul" si editura "Serafica". "Noi am facut toate demersurile pentru a schimba destinatia cladirii in sediu social. Speram sa putem realiza acest lucru", spune parintele Emilian Dumea, coordonator proiecte al fundatiei Pacea.Daca pui gura pe alcool, nu maninciFundatia are citeva proiecte extrem de importante, care arata ca, unde exista vointa si dragoste de semeni, se poate face orice. Primul dintre acestea e, asa cum l-au numit preotii fraciscani, "adoptia de la distanta". Practic, in jur de 150 de familii nevoiase din Roman primesc alimente si imbracaminte. Daca, pina acum, cei care primeau alimente faceau in schimb diverse lucrari, situatia s-a schimbat. "Familiile pe care le ajutam semneaza cu noi un contract. In schimbul alimentelor, ei trebuie sa nu bea alcool, sa nu cerseasca si sa nu vinda alimentele. Ii verificam periodic, impreuna cu asistenta sociala, sa vedem daca se tin de cuvint, pentru ca scopul ajutorului acordat de noi este de a obtine o evolutie", spune parintele Emilian Dumea.Alfabetizare la 26 de aniUnul din cele mai importante proiecte ale fundatiei "Pacea", aflate in derulare, este scoala de alfabetizare. Pina acum, scoala a avut doua clase cu cite 15 elevi, iar din toamna se va infiinta si a treia clasa. Cei care invata aici au virste cuprinse intre 13 si 26 de ani, iar anul acesta au absolvit aproape toti. "Scoala noastra este acreditata de Ministerul Educatiei si Cercetarii. Deocamdata, avem un profesor si un invatator, dar speram ca, din toamna, sa avem mai multe cadre didactice, avind in vedere ca si numarul elevilor se va mari", afirma parintele Emilian.Performantele sint cu atit mai notabile cu cit 20% din cei care invata aici erau copii ai strazii. "Pe doi dintre copii i-am vazut eu ca trageau aurolac din punga. Pe un altul l-am gasit dormind la groapa de gunoi a orasului. Cei mai multi fug din cauza familiei. Multe certuri, mult alcool. Unul dintre cei care tragea la punga a fost recuperat si a ajuns premiant", marturiseste coordonatorul proiectelor. Toti cei care invata aici primesc haine, rechizite, mincare si au posibilitate de a face dus. Pe 1 octombrie va fi inaugurat noul sediu al scolii, o fosta cladire Fastrom, renovata in totalitate. Alaturi, in vechile grajduri, vor functiona un atelier de croitorie, un atelier de timplarie si unul de pictura. "S-au interesat foarte multi de aceasta scoala, si adventisti si ortocsi. Am primit si fonduri din afara, dar si din tara", completeaza parintele Emilian Dumea.Transport scolarCu capacitate de 100 de locuri, cantina sociala a fundatiei "Pacea" indeplineste toate standardele europene. Aici maninca, deocamdata, elevii scolii si angajatii. "Daca am gasi fonduri, cantina ar putea functiona la capacitate maxima si ar putea hrani mai multi oameni nevoiasi. Ar fi nevoie in jur de 20-30 de mii de euro pe an pentru alimente si tot ce mai trebuie", afirma parintele Emilian. Pe linga aceste proiecte, fundatia are mijloace de transport pentru 150 de elevi care merg din Satul Olimpic la Scoala 2 si Scoala 3, acestia primind si rechizite scolare.Saraci si extraordinariUn alt proiect al fundatiei se refera la sprijinirea elevilor inteligenti, dar fara posibilitati materiale. "In cadrul proiectului «Saraci si extraordinari» avem, pina acum, trei elevi la liceele din Roman si sase studenti la Bucuresti si Iasi. Unul dintre ei, student la Arte Plastice, s-a aratat interesat sa deschidem si un atelier de pictura pentru scoala de alfabetizare", spune parintele Emilian Dumea.Adapost de noapte, pe timp de iarnaCabinetul medical din Satul Olimpic este dotat si cu o ambulanta. "Transportam la spital urgentele, si sint multe. Nu demult, am avut un copil care a baut clor si l-am transportat la spital, in stare grava. Acum, e bine. La cabinet activeaza trei medici voluntari", mai spune parintele Dumea. In toamna va demara un alt proiect, unul din cele mai importante pentru Roman. "Vom lua legatura cu Primaria si vom incerca sa facem, in Roman, un adapost de iarna, pe timp de noapte. Ne gindim de multa vreme la acest proiect, pe care speram sa-l materializam", mai completeaza parintele Emilian.In loc de finalFosta cladire Fastrom arata acum ca si proiectele care se desfasoara aici. Adica impecabil. Ai crede ca, pentru toate acestea, iti trebuie o armata de oameni. In toata aceasta munca sint implicati sapte preoti si 12 muncitori laici. Cei mai multi beneficiari sint copii si familii ortodoxe din Roman.

Emilian PAL

Articol preluat din ziarul Evenimentul 02.10.2008

Școală de alfabetizare pentru copiii din Satul Olimpic

Ieri, autorităţile locale au participat la sediul Fundaţiei Umanitare "Pacea", la inaugurarea unei şcoli de alfabetizare a copiilor care au abandonat sistemul de învăţămînt, provenind din Satul Olimpic. Acest curs de alfabetizare vine în sprijinul familiilor defavorizate, care trec prin momente dificile, motiv pentru care a fost lansat programul intitulat "A doua şansă", care se derulează cu sprijinul Liceului cu Program Sportiv, avînd autorizaţia Inspectoratului Şcolar Judeţean. "Gîndurile noastre îi au în vedere mai ales pe copiii din strada Fabricii care au abandonat şcoala din diverse motive, mai ales de ordin material. Au fost efectuate aici anchete sociale şi din observaţiile făcute s-a constatat că educaţia acestor tineri este mai dificilă. Dacă nu se intervine imediat în favoarea educaţiei acestor copii, există riscul de a-i pierde pentru totdeauna. Copiii înscrişi în proiect au parte de un program complet. Sunt transportaţi în cursul dimineţii la sediul fundaţiei, din strada Teiului, unde urmează un program administrativ de igienă corporală, sub îndrumarea unui asistent social şi al mediatorului şcolar. Timp de o oră apoi participă la diverse activităţi recreative", ne-a precizat preotul Emilian Ionel Dumea, preşedintele Fundaţiei "Pacea". Tinerii îşi fac apoi temele, iar la prînz iau o masa la cantina socială a fundaţiei. În acest program sînt angrenaţi o asistentă socială, un mediator şcolar, cadre didactice şi un şofer. Şcoala de alfabetizare este structurată pe şase ani de studiu, în primii doi ani fiind prevăzute patru nivele de şcolarizare, care corespund studiilor primare. În următorii patru ani de şcoală, tinerii recuperează cursurile gimnaziale şi apoi pe cele de SAM, astfel încît cei care termină întreg demersul educativ să se poată integra fără dificultate în societate.
Flora Ordean

Articol preluat din Ziarul de Roman, 08.10.2008

La inceputul acestei saptamini, a sunat primul clopotel si pentru elevii de la scoala de alfabetizare din cadrul fundatiei "Pacea". Dupa inaugurarea noului sediu, aflat intr-o cladire a fostului IAS, elevii care invata aici beneficiaza de conditii moderne de pregatire. Scoala are elevi de 18, 28 chiar si 50 de ani. "Noi apartinem acum de Scoala 3, unde se desfasoara programul «A doua sansa». La noi se organizeaza cursuri in fiecare zi, intre ora 13 si ora 16. Copiii de aici provin din familii sarace, care nu au avut posibilitatea de a-i da la scoala. Avem elevi si de 18 ani, si de 28 de ani, chiar si de 50 de ani. Cei mai in virsta au cursuri simbata, pentru ca cei mai multi dintre ei muncesc", spune parintele Emilian Dumea, coordonator proiecte in cadrul fundatiei Umanitare "Pacea".
Marius Petcu are 28 de ani. Este casatorit si are doi copii. A mai fost in programul "A doua sansa", dar, nemultumit de aptitudinile lui de a scrie, s-a inscris din nou in program. "Eu am mai fost in programul acesta, la Scoala 7. Am lucrat pina in 2004, la Spatii verzi, iar acum stau cu copiii. Am aflat de fundatia «Pacea» de la o colega care a invatat si ea aici. M-am apucat din nou de invatat pentru ca cei doi baieti ai mei merg acum la gradinita, iar cind vor merge la scoala sa nu-mi fie rusine de ei", spune Marius. Alaturi de el, in clasa mai invata un elev de 18 ani, dar si elevi de 14 ani. In cele doua clase din scoala invata peste 50 de elvi. Parintele Emilian imi da exemplu pe Irina, un copil surdo-mut. Desi nu poate fi invatata ca toti ceilalti elevi, dupa cursuri reproduce tot ce ramine scris pe tabla.Micul stabor tiganescMai mult decit o scoala, elevii care invata la fundatia "Pacea" sint o familie. Cu toate acestea, copiii sint greu de tinut in friu, mai ales cind stau la un loc rom=ni, rromi ursari sau caldarari. "Fata de anii trecuti, se observa o imbunatatire, mai ales in ceea ce priveste igiena. In cadrul acestei scoli, copiii primesc o gustare calda, fac un dus si li se spala hainele. Avem si ursari si lingurari si caldarari si nevorbitori de limba romani. Uneori, cind se cearta, se injura, sau se bat, organizam o judecata tiganeasca, iar cel vinovat este pedepsit", spune Alina Moise, mediator scolar. Potrivit parintelui Emilian Dumea, unul din cele mai importante aspecte ale scolii va fi practica, fundatia avind posibilitatea sa asigure elevilor ore de practica...
Emilian PAL

Articol preluat din ziarul Gardianul, 06.10.2008

Tiganii din «Satul Olimpic» studiaza cum se folosesc apa, sapunul si periuta de dinti

La marginea municipiului Roman exista un complex de locuinte sociale, amenajat in grajdurile unei foste cooperative agricole de productie. Cartierul este cunoscut sub numele de „Satul Olimpic” si aici traiesc aproape 1.000 de oameni, in marea lor majoritate rromi. Tiganii din „Satul Olimpic“ constituie o reala si mare problema atât pentru locuitorii, cât si pentru autoritatile din Roman. Ei isi duc zilele din cersit, din furtisaguri sau din ajutoarele sociale, vietuiesc intr-o mizerie greu de imaginat, multi dintre ei sunt analfabeti si, ca sa respecte aceasta traditie, nici nu obisnuiesc sa-si trimita copiii la scoala. Municipalitatea, in colaborare cu o fundatie umanitara, a gasit o solutie: tiganii din „Satul Olimpic“, copii, adolescenti si chiar vârstnici, vor fi supusi unui program educational in cadrul caruia vor invata sa scrie, sa citeasca si, mai ales, sa se spele. In urma cu câteva luni, reprezentantii Fundatiei umanitare „Pacea” au vizitat „Satul Olimpic“ si au ramas efectiv socati vazând situatia de acolo. Decisi sa faca ceva pentru sutele de tigani ai cartierului, ei au luat legatura cu oficialitatile din Roman, precum si cu Inspectoratul Scolar Judetean si, in scurta vreme, au pus pe roate un program intitulat „A doua sansa”. Acesta prevede ca tiganii din „Satul Olimpic“ sa fie supusi unor cursuri intensive de alfabetizare si de igiena. „Am efectuat anchete sociale si am constatat ca sunt acolo zeci de copii care au abandonat scoala, fie din dezinteres, fie din cauza saraciei parintilor lor. Acestia, in primul rând, trebuie sa aiba o sansa la educatie, la integrarea in societate si la crearea unui viitor decent si mult mai bun decât cel pe care l-ar avea in conditiile de acum. In caz contrar, exista riscul ca acesti copii sa fie pierduti pentru totdeauna, sa devina infractori sau oameni ai strazii. In aceeasi masura insa, programul se adreseaza si tinerilor, precum si celor de vârste mai mari, care trebuie reeducati, alfabetizati si invatati sa traiasca in curatenie”, a spus preotul Emilian Ionel Dumea, presedintele Fundatiei „Pacea”. In acest scop, la Roman a luat fiinta o scoala de alfabetizare, dotata cu sali de clasa, o cantina si un autovehicul destinat transportului cursantilor. In cadrul acesteia au fost angajati un asistent social, un mediator scolar, cadre didactice, bucatari si soferi pentru masina de transport. Intr-o prima faza, au fost cooptati 60 de tigani din „Satul Olimpic“, copii si adolescenti cu vârste de pâna la 16 ani, urmând ca programul sa se extinda si asupra celor trecuti de prima tinerete. Acestia vor merge la scoala câte patru ore pe zi, iar prima ora de curs va fi obligatoriu cea de igiena corporala, in care vor invata sa foloseasca corect apa si sapunul, sub supravegherea asistentului social si a mediatorului scolar. Celelalte ore vor fi dedicate deprinderii scrisului, cititului si invatarii unei meserii. La scoala, cursantii vor primi gratuit si o masa calda, preparata si servita la cantina proprie. Cursurile se vor derula intensiv, pe parcursul a sase ani de studiu, care vor echivala in final cu absolvirea invatamântului gimnazial si a scolii de arte si meserii.
„Satul Olimpic“, cuibusor de infractiuni
„Satul Olimpic“ a fost amenajat in urma cu patru ani, in grajdurile unui fost CAP de la marginea municipiului Roman. Aici au fost cazati in primul rând tiganii care nu beneficiau de locuinte, precum si cei care reusisera sa devalizeze si sa transforme intr-un adevarat focar de infectie un bloc din centrul orasului, in care domiciliau cu chirie. Initial, „Satul Olimpic“ sclipea de curatenie si era dotat cu bai, dusuri, sobe si chiar unele piese de mobilier. In câteva luni insa, complexul de locuinte a fost adus intr-o stare dezastruoasa de tiganii cazati. Acestia s-au apucat sa demoleze sobele, parchetul, acoperisurile, ba chiar si portiuni din zidurile si anexele cladirilor, pentru a vinde ulterior caramizile si celelalte materiale de constructii rezultate. Toaletele si dusurile au fost la rândul lor devalizate in acelasi scop. Tiganii au preferat astfel sa se complaca in situatia de a locui mai departe in mizerie, cu pereti prin care bate vântul, cu acoperisuri prin care intra ploaia si cu bai inutilizabile, in care nu se pot spala. Aici, paduchii si bolile de piele se simt ca la ele acasa. Necesitatile fiziologice sunt satisfacute prin boschetii din zona. Sunt, e drept, multe familii de tigani care vor sa traiasca mai bine si mai in curatenie, insa nu au ce face. Se supun majoritatii, care a decis sa devalizeze si sa vietuiasca ca-n ghetou. „Suntem familii care muncim si dorim sa traim decent si corect. Sunt insa grupuri de care dorim sa scapam, care au demolat, au distrus si s-au obisnuit sa comita infractiuni”, a declarat Mircea Daraban, administratorul complexului de locuinte „Satul Olimpic“. Si, fiindca a venit vorba de infractiuni, mai trebuie spus ca „Satul Olimpic“ din Roman detine suprematia in acest domeniu. Taximetristii din municipiu refuza cursele in zona complexului, fiindca au fost tâlhariti de zeci de ori dupa ce au transportat acolo diversi clienti. La fel au fost tâlhariti si unii barbati naivi, care au fost atrasi in „Satul Olimpic“ sub promisiunea unor partide de sex. Medicii Serviciului de Ambulanta au fost deseori agresati dupa ce s-au deplasat in zona pentru diverse interventii.
Ciprian Predescu

Proiect: clubul copiilor „Sf. Anton”PROIECT: CLUBUL COPIILOR

RESPONSABIL PROIECT:  Fundatia Umanitara PACEA - Pr. Emilian Antal

Timpul liber, capital valoros în dezvoltarea copilului.

A lucra cu copii este o ocazie privilegiată. Nu doar pentru că lumea copilăriei oferă ocazia intrării pe un tărâm magnific ci şi pentru că, a fi acceptat în jocul copiilor fără a fi de aceeaşi vârstă oferă o recunoaştere şi o ofertă de încredere măgulitoare din partea lor, ce reflectă o abilitate fără de care nimeni nu poate spera că poate să lucreze cu un astfel de grup: aceea de a mai putea fi copil, în aşa fel încât intrând în cadrul de manifestare al copiilor să nu-l disturbi. A fost prima condiţie în demersul înfăptuirii proiectului nostru.

Argument

         Programul “CLUBUL COPIILOR” pentru  elevii  mici dar si mari este un serviciu  adus comunităţii, nesubstituindu-se  familiei, dar  ajutând  părinţii  care  se  implică… sau nu în desfăşurarea  programului din timpul liber al copiilor.
       Proiectul  nostru  oferă  copiilor  după  terminarea  orelor  de şcoală, programe  educative ,  asistenţă  psihologica,  temele  date  pentru  acasă  şi activităţi  recreative .
         Activitatea noastră va fi in principal un adaos educaţional. De aceste servicii  beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani, proveniţi din familii cu diferite probleme si carora le oferim o alternativă  pentru programul de dupa şcoala, într-un  cadru  de  grup care  poate  stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă dar şi cu vârste diferite , etc.
     Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Clubul copiilor” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin:
·        Procesul de învăţare prin joc;
·        Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor.
·        Organizarea adecvată a ambientului educativ;
·        Flexibilitatea strategiilor de învăţare.

Locaţie:  Centrul Educativ Sfantul Anton – Fundatia Umanitara PACEA- Roman, str Teiului nr 20               
Grupul ţintă : 
·        7-10 elevi de 7 / 11 ani ( clasele I-III) din familii ce locuiesc în Roman, aflate  în situaţia de a nu avea o modalitate mai bună de petrecere a timpului consecutiv orelor de şcoală si care au un ritm greoi in insuşirea noţiunilor în clasa.
·        5 copii de 11/15 ani care au parcurs 4 ani de şcoala dar au ramas in afara sistemului educational sau care nu au fost niciodată la şcoală.

Durata proiectului : anual octombrie-iulie

Obiectiv general:
            Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor alternative de educaţie prin proiectul  ,,Clubul copiilor’’ ce  va  găzdui copii ramaşi în afara sistemului educational şi
 şcolarii  mici  după  orele  de  curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.

Obiective specifice
·        Furnizarea de activitati educaţionale informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.
·        Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
·        Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
·        Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu.
·        Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
·        Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecerea timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
·        Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului  mic din familia prea ocupată;
·        Micşorarea factorilor generatori de situaţii de risc;
·        Optimizarea psihocomportamentală a şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup şi a unor metode  art-terapeutice si psiho-pedagogice.
·        Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
            Forma predominantă a activităţilor  va fi  jocul, inclusiv  activităţile cu scop educativ. Un accent deosebit se va pune şi pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a competenţelor sociale sociale, având în vedere că emoţiile stau la baza comportamentelor.
           
Factorii care au influenţat alegerea de a înfiinţa programul Clubul copiilor pentru şcolarii mici ca ofertă educativă de alternativă:
·        Crearea unei relaţii privilegiate între copil şi personalul care se va ocupa de ei.
·        Deschiderea spre lumea exterioară dintr-o perspectivă securizantă (supravegheat, educat, îngrijit, stimulat).
·        Evitarea abandonului scolar , evitarea  unor relaţii nedorite cu potenţial negativ de influenţare a copiilor  si eliminarea petrecerii timpului pe strada a copiilor ramasi in afara sistemului educational.

Principalele activităţi :
-         activitati de îngrijire a copilului;
-         activitati alternative de educaţie  prin asigurarea continuităţii educaţiei formale (efectuarea temelor pentru acasă) ;
-         activităţi recreative ;

Implementarea proiectului
Etapele implementării proiectului :

1.      Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor  fiecărui membru al echipei;
2.      Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor ;
3.      Informarea personalului din fundatie  privind  scopul proiectului;
4.      Informarea comunităţii asupra noilor servicii create ;
5.      Selectarea persoanelor pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul activitatilor alternative nou create;
6.      Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru;
7.      Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul  ,,Clubului copiilor’’ ;
8.      Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris;
9.      Evaluarea periodică a proiectului înfiinţat prin prisma rezultatelor  obţinute;
10. Programul ,,Clubul copiilor’’, ca program de prevenire a neglijarii copilului, de prevenire a abandonului scolar.  Asigurarea  continuării  educaţiei  formale  are  un  caracter  preponderent educativ ;
Întâlniri din cadrul Clubului copiilor

o   Întâlnire de pregătire: informare (scop, beneficiari, desfăşurare), documentare, repartizare sarcini, identificare copii
o   Întâlnire de pregătire a Clubului copiilor : scop, persoane implicate, sarcini, probleme administrative – hrană, program de desfăşurare, organizare, vizite de teren, etc)
o   Atelier de lucru pentru evaluarea activităţii şi diseminarea de bune practici
o   Intalniri cu parintii

 Echipa de lucru
-         Gherghelaş Felicia – coordonator şi indrumator
-         Sescu Cristina – psiholog
-         Giogiculesei Gabriela – asistent social
-         Grigoraş Elena – bucătar
-         Pr Antal Sergiu –şofer/însoțitor

 Spatiile, respectiv sala de lucru, sala pentru activităţi recreative, terenul si parculeţul de joacă, cantina vor fi amenajate si dotate corespunzător

Activităţile educative vor consta în :
o   integrarea copilului în programul zilnic,
o   ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,
o   organizarea stării de veghe, oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei,
o   facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,
o   dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă,
o   supravegherea stării de sănătate,
o   administrarea hranei, respectarea pe cât posibil a unor preferinţe pentru alimente şi jucării, realizarea igienei personale.
  Educaţia motrică, intelectuală şi socioafectivă a copilului se va realiza prin :
o   dezvoltarea motricităţii generale prin mers şi alergare ;
o   dezvoltarea senzorialităţii (văz, auz, tact) şi a capacităţii perceptive ;
o   dezvoltarea inteligenţei senzorio-motrice, a capacităţii de înţelegere,
o   dezvoltarea capacităţii de comunicare prin stimularea limbajului activ,
o   formarea şi lărgirea orizontului cognitiv, dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,
o   formarea conduitei de joc individual şi colectiv,
o   socializarea afectivităţii,
o   formarea deprinderilor igienice şi de autoservire.
Toate aceste activităţi se vor desfăşura într-o ambianţă plăcută.

Desfasurarea activitatilor zilnice
-          la ora 12 – transportul copiilor la sediul clubului
-          ora 12.30 – 13.00 – pranzul
-          ora 13.00 – 14.00 – program educativ 
-          ora 14.00 – 15.00 – program recreativ
-          ora 15.00 – transportul copiilor la domiciliu

Evaluarea periodică a copiilor 
-    De constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu faza iniţială;
-    De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătura cu toate aspectele activităţilor desfăşurate ;
-   De prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea de alternative în rezolvarea unor probleme ;
-  De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea comportamentului ;
-    De reglare prin utilizarea feed-back-ului;

Activitatea de coordonare, monitorizare şi administrativă  asigură :
Ø  Funcţionarea în condiţii normale a Programului « Clubul copiilor »
Ø  Coordonarea personalului şi a colaboratorilor ;
Ø  Promovarea imaginii serviciului alternativ creat  în exterior, sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori şi parteneri, informarea comunităţii, promovarea bunelor practici în vederea producerii efectului de multiplicare ;
Ø  Administrarea bunurilor imobile şi mobile

    Programul doreşte să creeze activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ a şcolii, stabilind  un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare, iar pentru copii ramaşi în afara sistemului educaţional activitaţi de largirea cunoştinţelor elementare necesare dezvoltării lor ca persoane  ;
-          Stimularea curiozitatii, imaginatiei si spontaneitatii.
-          Consilierea părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi înţeleagă copiii, nevoile lor,
petreacându-şi în mod constructiv timpul împreună ;
-          În paralel există posibilitatea desfăşurării unor cursuri de calculator, pictură (în funcţie de cerere şi posibilităţi).

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
§  Limbajul, vorbirea(pronunţia şi  tipul de comportament verbal);
§  Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
§  Maniera de relaţionare(opoziţie, spontaneitate, formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);
§  Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
§  Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);
§  Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului;
§  Comentarii şi răspunsuri la întrebările dirijate;
§  Metode spontane de lucru (cum procedează în manipularea obiectelor sau în găsirea de soluţii);

 Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect.
Proiectul nostru îşi propune :
·   Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.
·      Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea(participarea) şcolară.
·      Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar.
·    Cointeresarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei intrafamiliale(copii-adulţi).
·        Activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare.
·  Activităţi recreative de socializare, de petrecere a timpului  în colaborare cu şcoala (excursii, drumeţii, vizite, la obiective turistice).
·   Facilitarea integrării şcolii în comunitate  şi medierea  relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor.
·   Acest serviciu va fi unul integrat modern şi competitiv crescând astfel valoarea actului educaţional.
·   Crează activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ primar, stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare.
·        Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Responsabilităţi echipa implementare proiect

-         Gherghelas Androo Felicia - îndrumător şi responsabil educaţional
-         Sescu Cristina - responsabil consiliere psiho-educaţională
-         Giorgiculesei Gabriela - responsabil asistenţa socială
-         Grigoraş Elena - responsabil stabilirea meniului, pregătirea şi servirea mesei
-         Pr. Antal Sergiu  - responsabil însoțitor

INAUGURAREA CENTRULUI EDUCATIV DFANTUL ANTONÎn ziua de 1 octombrie 2008 la Centrul Social Sf. Anton a avut loc binecuvântarea noului Centru Educativ „Sf. Anton” dedicat educației celor săraci și defavorizați.

Celebrarea a fost prezidată de părintele provincial Emilian Cătălin, la eveniment luând parte personalități ale orașului Roman, Primarul Laurențiu Leureanu, profesori, învățători, binefăcători ai Centrului Social, studenți ai Institutului Teologic Franciscan.

Prin acest nou proiect Fundația „Pacea” în parteneriat cu Școala nr. 3 din Roman vrea să ofere o „a doua șansă” unui număr de 60 de tineri și adolescenți care vor să scrie și să citească.

Pr. Emilian - Ionel DumeaMULȚUMIM TUTUROR CELOR CARE AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA CENTRULUI EDUCATIV „SF. ANTON”
STHERNSTUNDEN UND ANGELS
DON ANTONIO MORRO
CAEMI SRL - ANDREI DANIEL
BALASTIERA BOTEȘTI - ILIEȘ PETRICĂ
DIA CONSTRUCT - ANDREI DUMITRUArticole publicate pe blog