Proiect: clubul copiilor „Sf. Anton”PROIECT: CLUBUL COPIILOR

RESPONSABIL PROIECT:  Fundatia Umanitara PACEA - Pr. Emilian Antal

Timpul liber, capital valoros în dezvoltarea copilului.

A lucra cu copii este o ocazie privilegiată. Nu doar pentru că lumea copilăriei oferă ocazia intrării pe un tărâm magnific ci şi pentru că, a fi acceptat în jocul copiilor fără a fi de aceeaşi vârstă oferă o recunoaştere şi o ofertă de încredere măgulitoare din partea lor, ce reflectă o abilitate fără de care nimeni nu poate spera că poate să lucreze cu un astfel de grup: aceea de a mai putea fi copil, în aşa fel încât intrând în cadrul de manifestare al copiilor să nu-l disturbi. A fost prima condiţie în demersul înfăptuirii proiectului nostru.

Argument

         Programul “CLUBUL COPIILOR” pentru  elevii  mici dar si mari este un serviciu  adus comunităţii, nesubstituindu-se  familiei, dar  ajutând  părinţii  care  se  implică… sau nu în desfăşurarea  programului din timpul liber al copiilor.
       Proiectul  nostru  oferă  copiilor  după  terminarea  orelor  de şcoală, programe  educative ,  asistenţă  psihologica,  temele  date  pentru  acasă  şi activităţi  recreative .
         Activitatea noastră va fi in principal un adaos educaţional. De aceste servicii  beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 7 şi 15 ani, proveniţi din familii cu diferite probleme si carora le oferim o alternativă  pentru programul de dupa şcoala, într-un  cadru  de  grup care  poate  stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă dar şi cu vârste diferite , etc.
     Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Clubul copiilor” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin:
·        Procesul de învăţare prin joc;
·        Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor.
·        Organizarea adecvată a ambientului educativ;
·        Flexibilitatea strategiilor de învăţare.

Locaţie:  Centrul Educativ Sfantul Anton – Fundatia Umanitara PACEA- Roman, str Teiului nr 20               
Grupul ţintă : 
·        7-10 elevi de 7 / 11 ani ( clasele I-III) din familii ce locuiesc în Roman, aflate  în situaţia de a nu avea o modalitate mai bună de petrecere a timpului consecutiv orelor de şcoală si care au un ritm greoi in insuşirea noţiunilor în clasa.
·        5 copii de 11/15 ani care au parcurs 4 ani de şcoala dar au ramas in afara sistemului educational sau care nu au fost niciodată la şcoală.

Durata proiectului : anual octombrie-iulie

Obiectiv general:
            Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor alternative de educaţie prin proiectul  ,,Clubul copiilor’’ ce  va  găzdui copii ramaşi în afara sistemului educational şi
 şcolarii  mici  după  orele  de  curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi plăcut, a timpului liber.

Obiective specifice
·        Furnizarea de activitati educaţionale informale şi nonformale care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.
·        Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
·        Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ;
·        Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu.
·        Realizarea unei campanii de informare şi promovare a proiectului în comunitate;
·        Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi dezirabile de petrecerea timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta diversitatea;
·        Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului  mic din familia prea ocupată;
·        Micşorarea factorilor generatori de situaţii de risc;
·        Optimizarea psihocomportamentală a şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup şi a unor metode  art-terapeutice si psiho-pedagogice.
·        Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.
            Forma predominantă a activităţilor  va fi  jocul, inclusiv  activităţile cu scop educativ. Un accent deosebit se va pune şi pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a competenţelor sociale sociale, având în vedere că emoţiile stau la baza comportamentelor.
           
Factorii care au influenţat alegerea de a înfiinţa programul Clubul copiilor pentru şcolarii mici ca ofertă educativă de alternativă:
·        Crearea unei relaţii privilegiate între copil şi personalul care se va ocupa de ei.
·        Deschiderea spre lumea exterioară dintr-o perspectivă securizantă (supravegheat, educat, îngrijit, stimulat).
·        Evitarea abandonului scolar , evitarea  unor relaţii nedorite cu potenţial negativ de influenţare a copiilor  si eliminarea petrecerii timpului pe strada a copiilor ramasi in afara sistemului educational.

Principalele activităţi :
-         activitati de îngrijire a copilului;
-         activitati alternative de educaţie  prin asigurarea continuităţii educaţiei formale (efectuarea temelor pentru acasă) ;
-         activităţi recreative ;

Implementarea proiectului
Etapele implementării proiectului :

1.      Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor  fiecărui membru al echipei;
2.      Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a spaţiilor ;
3.      Informarea personalului din fundatie  privind  scopul proiectului;
4.      Informarea comunităţii asupra noilor servicii create ;
5.      Selectarea persoanelor pentru a-şi desfăşura activitatea în cadrul activitatilor alternative nou create;
6.      Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru;
7.      Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul  ,,Clubului copiilor’’ ;
8.      Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris;
9.      Evaluarea periodică a proiectului înfiinţat prin prisma rezultatelor  obţinute;
10. Programul ,,Clubul copiilor’’, ca program de prevenire a neglijarii copilului, de prevenire a abandonului scolar.  Asigurarea  continuării  educaţiei  formale  are  un  caracter  preponderent educativ ;
Întâlniri din cadrul Clubului copiilor

o   Întâlnire de pregătire: informare (scop, beneficiari, desfăşurare), documentare, repartizare sarcini, identificare copii
o   Întâlnire de pregătire a Clubului copiilor : scop, persoane implicate, sarcini, probleme administrative – hrană, program de desfăşurare, organizare, vizite de teren, etc)
o   Atelier de lucru pentru evaluarea activităţii şi diseminarea de bune practici
o   Intalniri cu parintii

 Echipa de lucru
-         Gherghelaş Felicia – coordonator şi indrumator
-         Sescu Cristina – psiholog
-         Giogiculesei Gabriela – asistent social
-         Grigoraş Elena – bucătar
-         Pr Antal Sergiu –şofer/însoțitor

 Spatiile, respectiv sala de lucru, sala pentru activităţi recreative, terenul si parculeţul de joacă, cantina vor fi amenajate si dotate corespunzător

Activităţile educative vor consta în :
o   integrarea copilului în programul zilnic,
o   ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi şi a celor suplimentare,
o   organizarea stării de veghe, oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei,
o   facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii,
o   dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă,
o   supravegherea stării de sănătate,
o   administrarea hranei, respectarea pe cât posibil a unor preferinţe pentru alimente şi jucării, realizarea igienei personale.
  Educaţia motrică, intelectuală şi socioafectivă a copilului se va realiza prin :
o   dezvoltarea motricităţii generale prin mers şi alergare ;
o   dezvoltarea senzorialităţii (văz, auz, tact) şi a capacităţii perceptive ;
o   dezvoltarea inteligenţei senzorio-motrice, a capacităţii de înţelegere,
o   dezvoltarea capacităţii de comunicare prin stimularea limbajului activ,
o   formarea şi lărgirea orizontului cognitiv, dezvoltarea conduitei de explorare a mediului înconjurător,
o   formarea conduitei de joc individual şi colectiv,
o   socializarea afectivităţii,
o   formarea deprinderilor igienice şi de autoservire.
Toate aceste activităţi se vor desfăşura într-o ambianţă plăcută.

Desfasurarea activitatilor zilnice
-          la ora 12 – transportul copiilor la sediul clubului
-          ora 12.30 – 13.00 – pranzul
-          ora 13.00 – 14.00 – program educativ 
-          ora 14.00 – 15.00 – program recreativ
-          ora 15.00 – transportul copiilor la domiciliu

Evaluarea periodică a copiilor 
-    De constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu faza iniţială;
-    De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătura cu toate aspectele activităţilor desfăşurate ;
-   De prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile), prin stabilirea şi activarea de alternative în rezolvarea unor probleme ;
-  De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea comportamentului ;
-    De reglare prin utilizarea feed-back-ului;

Activitatea de coordonare, monitorizare şi administrativă  asigură :
Ø  Funcţionarea în condiţii normale a Programului « Clubul copiilor »
Ø  Coordonarea personalului şi a colaboratorilor ;
Ø  Promovarea imaginii serviciului alternativ creat  în exterior, sensibilizarea opiniei publice, atragerea de sponsori şi parteneri, informarea comunităţii, promovarea bunelor practici în vederea producerii efectului de multiplicare ;
Ø  Administrarea bunurilor imobile şi mobile

    Programul doreşte să creeze activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ a şcolii, stabilind  un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare, iar pentru copii ramaşi în afara sistemului educaţional activitaţi de largirea cunoştinţelor elementare necesare dezvoltării lor ca persoane  ;
-          Stimularea curiozitatii, imaginatiei si spontaneitatii.
-          Consilierea părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi înţeleagă copiii, nevoile lor,
petreacându-şi în mod constructiv timpul împreună ;
-          În paralel există posibilitatea desfăşurării unor cursuri de calculator, pictură (în funcţie de cerere şi posibilităţi).

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:
§  Limbajul, vorbirea(pronunţia şi  tipul de comportament verbal);
§  Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm);
§  Maniera de relaţionare(opoziţie, spontaneitate, formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, tensionare, încordare, plăcere, participare totală ,etc.);
§  Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie;
§  Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului);
§  Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului;
§  Comentarii şi răspunsuri la întrebările dirijate;
§  Metode spontane de lucru (cum procedează în manipularea obiectelor sau în găsirea de soluţii);

 Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect.
Proiectul nostru îşi propune :
·   Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară.
·      Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea(participarea) şcolară.
·      Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar.
·    Cointeresarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei intrafamiliale(copii-adulţi).
·        Activitatea de supraveghere şi sprijin în efectuarea temelor şcolare.
·  Activităţi recreative de socializare, de petrecere a timpului  în colaborare cu şcoala (excursii, drumeţii, vizite, la obiective turistice).
·   Facilitarea integrării şcolii în comunitate  şi medierea  relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea ocupate sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor.
·   Acest serviciu va fi unul integrat modern şi competitiv crescând astfel valoarea actului educaţional.
·   Crează activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ primar, stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare.
·        Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Responsabilităţi echipa implementare proiect

-         Gherghelas Androo Felicia - îndrumător şi responsabil educaţional
-         Sescu Cristina - responsabil consiliere psiho-educaţională
-         Giorgiculesei Gabriela - responsabil asistenţa socială
-         Grigoraş Elena - responsabil stabilirea meniului, pregătirea şi servirea mesei
-         Pr. Antal Sergiu  - responsabil însoțitor

INAUGURAREA CENTRULUI EDUCATIV DFANTUL ANTONÎn ziua de 1 octombrie 2008 la Centrul Social Sf. Anton a avut loc binecuvântarea noului Centru Educativ „Sf. Anton” dedicat educației celor săraci și defavorizați.

Celebrarea a fost prezidată de părintele provincial Emilian Cătălin, la eveniment luând parte personalități ale orașului Roman, Primarul Laurențiu Leureanu, profesori, învățători, binefăcători ai Centrului Social, studenți ai Institutului Teologic Franciscan.

Prin acest nou proiect Fundația „Pacea” în parteneriat cu Școala nr. 3 din Roman vrea să ofere o „a doua șansă” unui număr de 60 de tineri și adolescenți care vor să scrie și să citească.

Pr. Emilian - Ionel DumeaMULȚUMIM TUTUROR CELOR CARE AU CONTRIBUIT LA REALIZAREA CENTRULUI EDUCATIV „SF. ANTON”
STHERNSTUNDEN UND ANGELS
DON ANTONIO MORRO
CAEMI SRL - ANDREI DANIEL
BALASTIERA BOTEȘTI - ILIEȘ PETRICĂ
DIA CONSTRUCT - ANDREI DUMITRUArticole publicate pe blog