Istoria Romano - Catolicilor (ceangăilor) din regiunea istorică Moldova - RomâniaIstoria romano-catolicilor din Moldova este parte a istoriei poporului român. Ei, catolicii moldoveni, se identifică cu trăirile românilor de-a lungul secolelor, cu aspiraţiile, cu suferinţele şi cu realizările naţiunii române.
Romano-catolicii moldoveni au fost victimile luptelor dintre marile puteri, au luptat alături de românii ortodocşi în războaie pentru eliberare, unire şi neatârnare.

În localităţile cu populaţie exclusiv romano-catolică sau cu populaţie majoritar romano-catolică, precum şi în localităţile în care romano-catolicii convieţuiesc alături de români ortodocşi, există monumente istorice ridicate în memoria celor ce şi-au jertfit viaţa pentru apărarea ţării, printre cei căzuţi la datorie al căror nume este înscris pe aceste monumente, sunt numeroşi români de religie romano-catolică, ceea ce demonstrează că ei (cei denumiţi ceangăi) şi-au apărat ţara cu preţul vieţii dacă a fost necesar.

Toate acestea dovedesc ataşamentul catolicilor moldoveni faţă de idealurile poporului român cu care s-au identificat.

De-a lungul istoriei au existat numeroase încercări de a prezenta realitatea istorică într-un mod convenabil unor forţe ce nu slujesc interesul naţional, aceste încercări primind replica celor ce doresc ca adevărul să fie cunoscut şi adus la cunoştinţa publicului.
Dovezi ale luptei şi sacrificiului catolicilor moldoveni sunt prezentate în lucrări ştiinţifice dedicate istoriei ceangăilor, în lucrări istorice, precum şi în numeroase studii, în care veţi găsi argumente ale originii romano-catolicilor,dovezi ale convieţuirii lor pe aceste meleaguri şi ale devotamentului lor faţă de ţară.
Mai multe informatii gasiti pe situl: http://asrocatolic.uv.ro/

Articole publicate pe blog