SFINTE ANTOANE ROANGA-TE PENTRU NOI!

Rugaciune de multumire înălțată Bunului Dumnezeu și mijlocitorului nostru Sf. Anton.


”Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale Împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!”

(Acatistul de mulțumire - Slavă lui Dumnezeu pentru toate)
Articole publicate pe blog