Donează, nu fi indiferent!


    Proiecte în derulare
    1.    Asistență umană la domiciliu
    2.    Școala de alfabetizare
    3.    Grădiniță alternativă
    4.    Vara împreună”
    5.    Asistență sanitară de prim ajutor
    6.    Cantină socială
    7.    Burse studenți nevoiași
    8.    Cursuri de croitorie, pictură, etc
    9.    Consiliere psihologică
    10.Pâine și lapte”
    11. Casă pentru cei fără acoperiș


Alege să donezi Fundației Umanitare Pacea, entitate non profit a Fraților Franciscani Conventuali din România, pentru a susține proiectele enumerate mai sus.

Descarcă formularul cu datele asociaţiei noastre pentru impozitul pe salariu: Formularul 230 pentru alte venituri:  Formularul 200 sau intra pe adresa: http://doilasuta.ro/continut/documente/formular230.pdf

Dacă ai deja formularul trebuie să completezi:
Anul: 2012 (anul anterior, pentru care deja s-a plătit impozitul)
Denumire entitate nonprofit:     
FUNDATIA UMANITARA PACEA
Cod de identificare fiscala:      
13311297
Cont bancar (IBAN):             
RO64 RNCB 0198 0033 2090 0001
Data şi semnătura ta

Atenţie!
• Nu trebuie completată suma ce urmează a fi virată, se calculează automat ca fiind 2% din impozitul datorat către stat.
• Se poate depune un singur formular 230 sau 200! Prin sistemul 2% se poate finanţa o singură organizaţie!
 Depune formularul sau trimite-l prin poştă la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu. _______________________________
Centrul Social Sfântul Anton
Str. Teiului, 20; 611047; ROMAN (NT) – ROMANIA; Tel/ Tel/Fax:0040/233/741.426 www.centrulsocialsfanton.blogspot.com;www.facebook.com/pacea.fundatia
                                            E-mail: fundatiapacea@ofmconv.ro

Articole publicate pe blog